องค์กรครูออกแถลงการณ์โต้ ‘โกงทุกหย่อมหญ้า ขรก.สพฐ.’
องค์กรครูออกแถลงการณ์โต้ ‘โกงทุกหย่อมหญ้า ขรก.สพฐ.’

Advertisement

Advertisement

องค์กรครูออกแถลงการณ์โต้ ‘โกงทุกหย่อมหญ้า ขรก.สพฐ.’

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-06-04 เปิดอ่านแล้ว : 5991 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

องค์กรครูออกแถลงการณ์โต้ ‘โกงทุกหย่อมหญ้า ขรก.สพฐ.’

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายสมวุฒิ ศรีอำไพ นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.พ.บ.ท.) เปิดเผยว่า ส.พ.บ.ท.ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องชี้แจงกรณีโกงทุกหย่อมหญ้าข้าราชการ สพฐ. ว่า ส.พ.บ.ท.ตระหนักอยู่เสมอว่า ในสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในระบบราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิก ส.พ.บ.ท จะต้องเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการเป็นผู้นำป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง ซึ่งผลปรากฏว่าทุกเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือและได้สร้างระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษาได้เป็นอย่างดี

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในหน่วยงานของเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งอาจจะมีบุคคลบางคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ที่ยังมีพฤติกรรมส่อไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบให้กับตนเองและผู้อื่น จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานในวงกว้าง กรณีที่เป็นข่าวปรากฏในสื่อมวลชนขณะนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดในเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสาน อาจเป็นการกระทำของบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยภาพรวมไม่กี่คน แต่ข่าวกลับปรากฏออกมาเหมือนกับเป็นการทุจริตในวงกว้างทั่วทั้งเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสานหรือข้าราชการสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ ซึ่งทำให้หน่วยงานและองค์กรเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการสังกัด สพฐ.เสียหายอย่างยิ่ง

ดังนั้น ในนามของ ส.พ.บ.ท.จึงมีความรู้สึกไม่สบายใจและเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวขณะนี้ว่ามีการทุจริตทุกหย่อมหญ้าในเขตพื้นที่การศึกษาในภาคอีสานหรือข้าราชการสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศนั้น ซึ่งโดยข้อเท็จจริงอาจจะเป็นพฤติกรรมของบุคคลบางกลุ่มไม่กี่คนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกระทำของสมาชิกส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของสมาคมทั่วประเทศอย่างแน่นอน จากข่าวของสื่อมวลชนบางแขนง “โกงทุกหย่อมหญ้า ข้าราชการ สพฐ.” จึงเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตและซื่อตรง และยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. โดยไม่เจตนา ส.พ.บ.ท.ยังคงตระหนักดีในบทบาทอำนาจหน้าที่แห่งตน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติตน


และปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองนโยบายภาครัฐ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายในการปฏิรูปประเทศต่อไป

ขอบคุณที่มาของเนื้อหาข่าวจาก : มติชนออนไลน์  4 มิถุนายน 2561

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
องค์กรครูออกแถลงการณ์โต้
‘โกงทุกหย่อมหญ้า
ขรก.สพฐ.’