ดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-03 เปิดอ่านแล้ว : 3690 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หนังสือ  ปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่เชียงดาว กิจกรรมออกแบบและพัฒนาโครงการโดยคณะทำงานโครงการ และได้ทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6) ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนในโรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนี้ เป็นหลักสูตรการสร้างสื่อสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานนร่วมกันในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนโดยมีครูผู้สอนมีหน้าที่อำนวยการให้คำแนะนำ
 
รายนามผู้จัดทำ
บรรณาธิการ: กีรติกร ไปยะพรหม
ผู้จัดทำ: แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านระดับตำบล มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ศูนย์เชียงดาว
ผู้สนับสนุน: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.), มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มาของข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-343-1500 กด 3 | โทรสาร : 02-343-1501
อีเมล : [email protected]


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลด
หนังสือปลูกต้นรัก
(การอ่าน)
คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน