สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-14 เปิดอ่านแล้ว : 12431 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู โดยเฉพาะในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวทางในการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง การคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง 

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๘๗๙ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ. ๑๓๐๕/๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอหารือวิธีการคิด คํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) และขอให้พิจารณาทบทวนการคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู กรณีโรงเรียนประถมศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๐ คนลงมา และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียน ขยายโอกาส) นั้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนดังนี้

๑. การคิดคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครู ให้ดําเนินการตามกรณีที่ ๑ โรงเรียนที่มีจํานวน นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา โดยนําจํานวนนักเรียนในโรงเรียนรวมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา (กรณีโรงเรียนขยายโอกาส) แล้วเปรียบเทียบกับค่าในตาราง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อกําหนดเป็นอัตรากําลังของโรงเรียนนั้น ๆ

๒. ขณะนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทําร่างเกณฑ์อัตรากําลัง ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้นําเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญที่เกี่ยวข้อง และ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยศพล เวณุโกเศศ)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล โทร ๐๒ ๒๘ ๔๔๙๐

 

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๐๙๓

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐาน..(6688)

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน..(8225)

การแก้ไข้หลักสูตร การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแก้ไข้หลักสูตร การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น..(2852)

มาแล้ว!! ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

มาแล้ว!! ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562..(18753)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกอง..(3120)

พบพิรุธ ค่าตอบแทน โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ถูกใช้ผิดประเภท

พบพิรุธ ค่าตอบแทน โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ถูกใช้ผิดประเภท..(4743)

ข่าวดี!!

ข่าวดี!! "หมอธี" มอบ สพฐ.ทำปฎิทินบรรจุครู ..(9128)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึก..(7190)

แบบประเมิน การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบใหม่ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 61

แบบประเมิน การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบใหม่ เริ่มใช้ 1 ต.ค. 61 ..(7530)

ปักหมุดรอ!! เช็คที่นี่!! ตำแหน่งว่าง สำหรับ เขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ปี 2562

ปักหมุดรอ!! เช็คที่นี่!! ตำแหน่งว่าง สำหรับ เขียนย้ายครู สังกัด สพฐ. ปี 2562 ..(45151)


Tags
อ่านที่นี่!!
ก.ค.ศ.แจ้งการคํานวณอัตรากําลังข้าราชการครูตามเกณฑ์
ก.ค.ศ.
MBA
IELTS
chulatutor