มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)
มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

Advertisement

Advertisement

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-30 เปิดอ่านแล้ว : 47241 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูมาฝากครับ
หลังจากที่ทุกท่านทราบแล้วว่าการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูนั้นได้เปลี่ยนจากการเลื่อนในระบบขั้นเป็นเงินเป็นระบบร้อยละ (เปอร์เซ็น) วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอมมี (ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตค 61-31 มีค 62) มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ซึ่งข้อมูลชุดนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู ครับ

ย้ำอีกครั้ง!! นี่เป็นเพียงแค่ ร่าง ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนเท่านั้นครับ!!

สำหรับกำหนดการในร่างปฏิทินมีรายละเอียดดังนี้ครับ

(ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตค 61-31 มีค 62)

Advertisement

อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561 ข้อ 8 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ดังนี้

ภาระงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้รับการประเมิน ช่วงเวลา
1) การความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการฯ - ชี้แจง พร้อม 1) หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561 2) กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือนฯ 26 กย 2561 -รับทราบ / ทำความเข้าใจ 1-10 ตค 2561
2) บันทึกข้อตกลง พัฒนางาน -ชี้แจง แนวทางการดำเนินการ ประเมินตามข้อตกลง และกำหนด ปฏิทินการประเมิน -ทราบ/ทำความเข้าใจ -วางแผนพัฒนางานตาม 11-31 ตค 2561
3) พัฒนางานตาม ข้อตกลง ให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการ ประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการ ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตาม ข้อตกลง - พัฒนางานตามข้อตกลง/เก็บ ร่องรอยหลักฐาน - ปรับปรุง พัฒนางานตาม คำแนะนำ/ปรึกษาของผู้บังคับบัญชา 1 พย 2561-31 มีค 2561
4) การประเมิน
4.1 พิจารณาจากการประเมินตนเอง / การปฏิบัติจริง / ร่องรอยหลักฐาน -ประเมินตนเอง จากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 1-2 เมย 2562
4.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานและ บันทึกผลการประเมินไว้ 3-4 เมย 2562
5) ผลการประเมิน
5.1 แจ้งผลการประเมินพร้อม ความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ -ลงนามรับทราบผลการ ประเมิน 5 เมย 2562
5.2 ตั้งคณะกรรมการ 3 คน พิจารณารายงานผลการประเมิน เสนอผอ.รร. - 5 เมย 2562
5.3 ผอ.รร.พิจารณา/ตัดสิน ส่งเขต 5 เมย 2562
6) ประกาศผลการ ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการ ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น และดี มาก 5 เมย 2562

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

ขอบคุณข้อมูลจาก : ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา…086-8686810 หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
มาแล้ว!!
(ร่าง)
ปฏิทินการเลื่อน
เงินเดือนครู
รอบที่
1
(1
ต.ค.
61-31
มี.ค.
62)