สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)
มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

Advertisement

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-30 เปิดอ่านแล้ว : 46795 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูมาฝากครับ
หลังจากที่ทุกท่านทราบแล้วว่าการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูนั้นได้เปลี่ยนจากการเลื่อนในระบบขั้นเป็นเงินเป็นระบบร้อยละ (เปอร์เซ็น) วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอมมี (ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตค 61-31 มีค 62) มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ซึ่งข้อมูลชุดนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู ครับ

ย้ำอีกครั้ง!! นี่เป็นเพียงแค่ ร่าง ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนเท่านั้นครับ!!

สำหรับกำหนดการในร่างปฏิทินมีรายละเอียดดังนี้ครับ

(ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตค 61-31 มีค 62)

Advertisement

อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561 ข้อ 8 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ดังนี้

ภาระงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้รับการประเมิน ช่วงเวลา
1) การความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการฯ - ชี้แจง พร้อม 1) หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561 2) กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือนฯ 26 กย 2561 -รับทราบ / ทำความเข้าใจ 1-10 ตค 2561
2) บันทึกข้อตกลง พัฒนางาน -ชี้แจง แนวทางการดำเนินการ ประเมินตามข้อตกลง และกำหนด ปฏิทินการประเมิน -ทราบ/ทำความเข้าใจ -วางแผนพัฒนางานตาม 11-31 ตค 2561
3) พัฒนางานตาม ข้อตกลง ให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการ ประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการ ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตาม ข้อตกลง - พัฒนางานตามข้อตกลง/เก็บ ร่องรอยหลักฐาน - ปรับปรุง พัฒนางานตาม คำแนะนำ/ปรึกษาของผู้บังคับบัญชา 1 พย 2561-31 มีค 2561
4) การประเมิน
4.1 พิจารณาจากการประเมินตนเอง / การปฏิบัติจริง / ร่องรอยหลักฐาน -ประเมินตนเอง จากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอ ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 1-2 เมย 2562
4.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานและ บันทึกผลการประเมินไว้ 3-4 เมย 2562
5) ผลการประเมิน
5.1 แจ้งผลการประเมินพร้อม ความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ -ลงนามรับทราบผลการ ประเมิน 5 เมย 2562
5.2 ตั้งคณะกรรมการ 3 คน พิจารณารายงานผลการประเมิน เสนอผอ.รร. - 5 เมย 2562
5.3 ผอ.รร.พิจารณา/ตัดสิน ส่งเขต 5 เมย 2562
6) ประกาศผลการ ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการ ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น และดี มาก 5 เมย 2562

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

ขอบคุณข้อมูลจาก : ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา…086-8686810 หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒..(6458)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(3622)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(3249)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(9893)

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ.

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์คัดเลือกครูผู้ช่วย 4 กรณีพิเศษ - เกณฑ์โอนย้ายครูข้ามแท่งในศธ...(5634)

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(53533)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(3800)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(12422)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(18860)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(5329)


Tags
มาแล้ว!!
(ร่าง)
ปฏิทินการเลื่อน
เงินเดือนครู
รอบที่
1
(1
ต.ค.
61-31
มี.ค.
62)
MBA
IELTS
chulatutor