มาแล้ว! ประเมินภายนอกรอบ 4 สมศ.สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป
มาแล้ว! ประเมินภายนอกรอบ 4 สมศ.สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

Advertisement

Advertisement

มาแล้ว! ประเมินภายนอกรอบ 4 สมศ.สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-12-10 เปิดอ่านแล้ว : 26230 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว! ประเมินภายนอกรอบ 4 สมศ.สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 7 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 15:58 น. ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (ผอ.สทศ.สพฐ.) ได้เปิดเผยผ่าน facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่าสุด...เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก รอบสี่ ซึ่งขณะนี้สมศ. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ได้เลย และมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้ครับ

7 ธ.ค.61 #ความเคลื่อนไหวล่าสุด...เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

#เวลา 14.15 น.รักษาการ ผอ.สมศ. และคณะ ได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และท่าน รมว.ศธ.มีบัญชาให้ สทศ.สพฐ.เข้าร่วมประชุมหารือด้วย...ผลจากการประชุมได้ข้อสรุปเชิงนโยบายจากท่าน รมว.ศธ. ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้

1.ให้ สมศ. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ได้เลย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2.ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่รุ่นแรกได้เลย (ซึ่งก่อนหน้านี้ สพฐ. เคยสำรวจจำนวนโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่ไว้แล้ว ประมาณ 2-3 แห่งต่อเขต รวมทั้งสิ้นประมาณ 450 แห่ง) ดังนั้น สพฐ.จะมีการตรวจสอบรายชื่อและจำนวนโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจอีกครั้งก่อนที่จะส่งรายชื่อและจำนวนโรงเรียนไปให้กับ สมศ.เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ รุ่นแรกต่อไป

3.จากนโยบายช่วงก่อนหน้านี้ กรณีที่ต้องการให้โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 4,608 แห่ง เข้ารับการประเมินนั้น แต่เนื่องจากโรงเรียนประชารัฐหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมและไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับการประเมินภายนอก รอบสี่รุ่นแรก ดังนั้น สพฐ.อาจต้องมีการสำรวจความพร้อมและความสมัครใจของกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง

Advertisement

4.ให้ สพฐ.พัฒนาเกณฑ์กลางสำหรับให้โรงเรียนใช้ในการประเมินตนเอง เพื่อบอกระดับคุณภาพของโรงเรียน (school grading) ซึ่งโรงเรียนจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (self-assessment report) ซึ่งขณะนี้ ท่าน รมว.ศธ.ได้ให้หน่วยงานภายนอกพัฒนาเกณฑ์การประเมินดังกล่าวอยู่ และจะให้โรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินใช้ในการประเมินตนเองต่อไป

5.ให้ สพฐ. จัดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับ สมศ. ด้วย โดยร่วมดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ข้อสังเกตต่างๆ เพื่อให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกได้ข้อมูลที่รอบด้าน ลึกซึ้ง และเพียงพอ

6.สพฐ.จะทำหนังสือไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เขตพื้นที่อาจเสนอรายชื่อโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเพิ่มเติมได้อีกด้วย

7.ก่อนจะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รุ่นแรก สพฐ. มีแผนซักซ้อมกับโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวข้างต้นในเรื่องการประเมินตนเอง การให้ระดับคุณภาพโรงเรียน (school grading) การจัดทำ SAR แนวใหม่ และการเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ฯลฯ รวมทั้ง จะสร้างความเข้าใจกับผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้แทนที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้ประเมินภายนอกกับ สมศ. (เขตละประมาณ 3-4 คน)

ขอบคุณที่มาจาก : ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (ผอ.สทศ.สพฐ.)

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
มาแล้ว!
ประเมินภายนอกรอบ
4
สมศ.สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่
7
ธ.ค.
61
เป็นต้นไป