สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู
คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู

Advertisement

คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-26 เปิดอ่านแล้ว : 46006 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ (27 ก.พ. 2562)เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคยครับ

หลายท่านที่ติดตามข่าวสารด้านการศึกษาจะเห็นว่ามีประเด็นข่าวที่ร้อนแรงหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็น ครูใหญ่ หรือ เรื่องการทำร้ายครูนักเรียนในการสอบ GAT-PAT

แต่วันนี้นี้มีประเด็นที่น่าสนใจ หลังจากที่ทีมงานครูอัพเดตดอทคอมได้อ่าน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา การกระจายอำนาจให้สถานศึกษา การกำหนดให้มีบุคลากรสนับสนุนการจัดการด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากรศึกษา เป็นต้น

โดยวันนี้ขอนำเสนอประเด็นการกำหนดให้มีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร โดยมีรายละเอียดใน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ดังนี้

มาตรา ๔๖ ใน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ระบุว่า ให้สถานศึกษาจัดบุคลากรทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน

ในกรณีที่เป็นสถานศึกษาของรัฐ ให้รัฐจัดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยอาจให้มีการใช้บุคลากรดังกล่าวร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ก็ได้

กรณีที่สถานศึกษาใดไม่อาจจัดให้มีบุคลากรตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงเป็นผู้จัดให้มีบริการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการดังกล่าวแก่สถานศึกษา โดยอาจเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษาหรือได้รับ งบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนการจัดบริการดังกล่าวตามความเหมาะสม

สรุปประเด็นสำคัญ มีดังนี้ครับ

Advertisement

วรรคแรก >> ให้สถานศึกษาจัดบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู ไม่ให้กระทบการเรียนการสอน

วรรคสอง >> กรณีสถานศึกษารัฐ ให้รัฐจัดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากรอย่างเพียงพอ ถ้าสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เดียวกันสามารถใช้บุคลากรร่วมกันได้

วรรคสาม >> ถ้าสถานศึกษาไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้ ให้กระทรวงจัดหาให้ โดยอาจเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษา หรือ ใช้งบประมาณจากรัฐ

สรุปสั้นๆก็คือ ให้สถานศึกษาจัดหาบุคลากรมาสนับสนุน ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู ไม่ให้กระทบการเรียนการสอนเอง
ในกรณีสถานศึกษาของรัฐ ให้รัฐจัดหาให้ โดยอาจให้รวมตัวกันในพื้นที่แล้วจัดหามาใช้ร่วมกันก็ได้
ถ้าสถานศึกษาหาไม่ได้ให้กระทรวงหาให้ได้ ซึ่งอาจจะใช้งบสถานศึกษาหรืองบประมาณจากรัฐก็ได้ครับ

ท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจประเด็นต่างๆของ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ได้ที่นี่ครับ

>> คลิกอ่านรายละเอียด

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

(ข้อมูลนี้ยังไม่เป็นทางการ ต้องรอการทำความเข้าใจจาก กอปศ.และการประกาศใช้อย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครับ)

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
คุณครูเตรียมเฮ!!
ร่างพรบ.
การศึกษาฉบับใหม่
กำหนดให้สถานศึกษา
มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ
และด้านบริหารบุคลากร
เพื่อลดภาระงานครู