การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

Advertisement

Advertisement

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-04 เปิดอ่านแล้ว : 11652 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้ง ที่ ศธ 04009/ว2062 เรื่อง การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๗ ได้แจ้งจัดสรรอัตราและงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดสรรให้ สถานศึกษา และให้สงวนอัตราว่างตําแหน่งนักการภารโรงส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๘ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการรายงานอัตราว่างของอัตราจ้างปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน อัตราละ ๑๕,000 บาท และปรับลดอัตราค่าจ้างเป็นอัตราละ ๔,000 บาท และหนังสือที่อ้างถึง ๙ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตําแหน่งครูสาขาขาดแคลนดําเนินการปรับเปลี่ยนเป็นครูรายเดือนแก้ปัญหา สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนและจัดทํา บัญชีการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๑๐ ในการนี้ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานราชการเป็นการจ้างต่อเนื่องจากครั้งที่ ๑ จะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว สําหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัคร และสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกําหนดตามลําดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

Advertisement

การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว2062 [ ขนาดไฟล์ 98.81 KB ]


2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 10 [ ขนาดไฟล์ 701.57 KB ]


3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 10 [ ขนาดไฟล์ 801.25 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
การจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2562
ครั้งที่
2