14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

Advertisement

Advertisement

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-22 เปิดอ่านแล้ว : 47273 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณครูและผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารด้านการศึกษาเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ เพจ Getupteacher ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและเหมาะในการนำไปปรับใช้ในห้องเรียนเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าแต่ทั้ง 14 รูปแบบ จะมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลยครับ

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบบรรยาย : เน้นเรียนแบบทฤษฎี เหมาะกับการบรรยายและการสอบ

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบบรรยายนั่งคู : เน้นเรียนแบบทฤษฎี เรียนรู้แบบมีบัดดี้ทำงานคู่

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม : สำหรับห้องเรียนปกตินักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) นักเรียนมากหรือน้อยก็จัดได้เหมาะกับห้องที่มีนักเรียนเยอะ แต่ควรเป็นเด็กที่มีวินัยในตนเองบ้าง เน้นการเรียนแบบทฤษฎี(มองกระดาน) เหมาะกับการเรียนแบบกลุ่ม

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม : สำหรับห้องเรียนปกตินักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) นักเรียนมากหรือน้อยก็จัดได้เหมาะกับห้องที่มีนักเรียนเยอะ แต่ควรเป็นเด็กที่มีวินัยในตนเองบ้าง เน้นการเรียนแบบทฤษฎี(มองกระดาน) เหมาะกับการเรียนแบบกลุ่ม

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม/วงกลม : สำหรับห้องเรียนที่มีกิจกรรม นักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) เน้นการเรียนแบบมีกิจกรรมแบบกลุ่ม เรียนรู้ระหว่างกลุ่มอื่นโดยมีคุณครูเป็นศูนย์กลางควบคุมง่าย

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม/ไม่มีโต๊ะ : สำหรับห้องเรียนที่มีกิจกรรม นักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) เน้นการเรียนแบบมีกิจกรรมแบบกลุ่ม การระดมความคิด กิจกรรมเรียนรู้ที่มีการเคลื่ิอนไหว โดยมีพื้นที่ว่างตรงกลาง ไว้วางอุปกรณ์ต่างๆของกลุ่ม เพื่อการหยิบจับได้ง่าย

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม/โต๊ะสาธิต : สำหรับห้องเรียนที่มีกิจกรรม นักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) เน้นการเรียนแบบมีกิจกรรมแบบกลุ่ม เรียนรู้ระหว่างกลุ่มอื่นโดยมีคุณครูเป็นศูนย์กลางควบคุมง่าย และเน้นการเรียนแบบปฏิบัติ หรือเหมาะกับห้องแล็บ วิชาที่ต้องมีการสาธิต

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบกิจกรรมกลุ่ม/โต๊ะสาธิต : สำหรับห้องเรียนที่มีกิจกรรม นักเรียนได้นั่งเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน(แต่ควรปล่อยให้เลือกที่นั่งเองบ้าง หรือสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ) เน้นการเรียนแบบมีกิจกรรมแบบกลุ่ม และเน้นการเรียนแบบปฏิบัติ หรือเหมาะกับห้องแล็บ วิชาที่ต้องมีการสาธิต

Advertisement

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบเน้นศูนย์กลาง: จัดแบบโรงหนัง เหมาะกับการสอนแบบทฤษฎี และการนำเสนองาน คุณครูเห็นนักเรียนทุกคน สามารถดึงความสนใจมาที่คุณครูได้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบเน้นศูนย์กลาง: จัดห้องด้วยตัว”ยู” พื้นที่ว่างตรงกลางใช้ทำกิจกรรม นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มองเห็นกันทุกคน ครูสามารถเดินไปดูแลแต่ละคนได้สะดวก ทำกิจกรรมต่างๆได้ง่าย ทำความสะอาดสะดวก ห้องแบบตัวยู เน้นการเรียนแบบปฏิบัติ หรือเหมาะกับห้องแล็บ วิชาที่ต้องมีการสาธิต เป็นต้น

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบเน้นศูนย์กลาง จัดห้องด้วยตัว”ยูเชฟ” พื้นที่ว่างตรงกลางใช้ทำกิจกรรม นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มองเห็นกันทุกคน ครูสามารถเดินไปดูแลแต่ละคนได้สะดวก ทำกิจกรรมต่างๆได้ง่าย ทำความสะอาดสะดวกเหมาะสำหรับห้องที่มีนักเรียนน้อย และเน้นการเรียนแบบปฏิบัติ หรือเหมาะกับห้องแล็บ วิชาที่ต้องมีการสาธิต เป็นต้น

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบนำเสนอ : เหมาะกับการนำเสนองาน คุณครูเห็นนักเรียนทุกคน สามารถดึงความสนใจมาที่คุณครูและผู้นำเสนอได้ดี

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ห้องเรียนแบบเน้นกิจกรรมเคลื่อนไหว/เข้าจังหวะ : เป็นพื้นที่ว่าง ๆ เหมาะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถจัดเป็นกลุ่มระดมความคิด ออกแบบกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายทีเดียว

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

กลางแจ้ง/นอกห้องเรียน : นอกห้องเรียนในบริเวณโรงเรียนที่มีพื้นที่โล่งกว้าง เหมาะกับกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เน้นปฏิบัติ

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

เพจ Getupteacher

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
14
รูปแบบ
การจัดโต๊ะในห้องเรียน
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้