ต่อไปปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ. จะไม่ตรงกันแล้ว!
ต่อไปปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ.  จะไม่ตรงกันแล้ว!

Advertisement

Advertisement

ต่อไปปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ. จะไม่ตรงกันแล้ว!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-26 เปิดอ่านแล้ว : 5865 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ต่อไปปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ. จะไม่ตรงกันแล้ว!

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว8/2562) ซึ่งหน่วยงานที่ต้องนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ คือ สำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา สอศ. และ สำนักงานปลัดกระืรวงศึกษาธิการ สป.ศธ. (ตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ที่ระบุส่วนราชการ)

โดยในการคัดเลือกตามหลักเกณฑใหม่นี้ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ วันนี้ครูอัพเดตขอนำประเด็นเกี่ยวกับการ ปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ. ซึ่งระบุอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อที่ 6 ดังนี้ครับ

ข้อ 6. ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ดังนี้

6.1 กําหนดวันและเวลาในการคัดเลือก

6.2 กําหนดตําแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง

6.3 จัดทําประกาศรับสมัครตามรายละเอียดที่ส่วนราชการ หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี กําหนด รวมทั้งคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

6.4 ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการคัดเลือก ตามวิธีการคัดเลือกที่ส่วนราชการกําหนด

ทั้งนี้ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ กค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี อาจแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม

จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นว่า กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีอิสระในการดำเนิน 4 อย่งคือ

Advertisement

1. กําหนดวันและเวลาในการคัดเลือก

2. กําหนดตําแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุ

3. จัดทําประกาศรับสมัคร

4. ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการคัดเลือก

ดังนั้น ต่อไปทุก กศจ. จะมีอิสระในการดำเนินการ โดยเฉพาะ การกำหนดวันและเวลาในการคัดเลือก ซึ่งต่อไปอาจจะทำให้ปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ. ไม่ตรงกัน ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ต่อไปปฏิทินการคัดเลือก
ผอ.รร.-รองผอ.รร
ในแต่ละกศจ.
จะไม่ตรงกันแล้ว!