กกอ.ห่วงคุณภาพบัณฑิตคุมเข้มวิทยานิพนธ์
กกอ.ห่วงคุณภาพบัณฑิตคุมเข้มวิทยานิพนธ์

Advertisement

Advertisement

กกอ.ห่วงคุณภาพบัณฑิตคุมเข้มวิทยานิพนธ์

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-05-13 เปิดอ่านแล้ว : 746 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

กกอ.ห่วงคุณภาพบัณฑิตคุมเข้มวิทยานิพนธ์

วันนี้ (11 พ.ค.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ.นัดพิเศษ ซึ่งมี คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นว่าต้องเพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติอาจารย์ให้เข้มข้น ขึ้น โดยเน้นให้มีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปี และในระดับบัณฑิตศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่จะสนับสนุนให้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีคุณภาพมาก ขึ้น นอกจากนี้การสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นระบบเปิด และต้องเพิ่มมาตรการกำกับดูแลการลอกผลงานวิทยานิพนธ์ด้วย

“ที่ประชุมเห็นว่าต้องสร้างมาตรฐานของผู้คุมวิทยานิพนธ์ให้เข้มข้นขึ้น และมีกลไกตรวจสอบเชิงคุณภาพได้ เช่น ประธานสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และต้องแจ้งรายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบด้วย ส่วนเรื่องการนำเสนอบทความทางวิชาการ ต้องเป็นการนำเสนอในการประชุมขององค์กรวิชาชีพ ที่จัดอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดขึ้นเอง รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ต้องไม่ใช่วารสารของมหาวิทยาลัย แต่ควรเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้งในการประชุม กกอ. ครั้งต่อไป แต่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” เลขาธิการ กกอ. กล่าว.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
กกอ.ห่วงคุณภาพบัณฑิตคุมเข้มวิทยานิพนธ์