สพฐ.ตัดสิทธิ223คนสอบครูผู้ช่วย
สพฐ.ตัดสิทธิ223คนสอบครูผู้ช่วย

Advertisement

Advertisement

สพฐ.ตัดสิทธิ223คนสอบครูผู้ช่วย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-11-26 เปิดอ่านแล้ว : 1043 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.ตัดสิทธิ223คนสอบครูผู้ช่วย

    สพฐ.ตัดสิทธิ์ 223 คน ไม่ให้เข้าสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 เหตุสมัครมากกว่า 1 เห่ง "การุณ"กำชับผอ.เขตพื้นที่ฯควบคุมใกล้ชิด พบปัญหาเขตใดผู้บริหารเขตพื้นฯที่ต้องรับผิดชอบ 

    นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ใน 60 กลุ่มวิชา ซึ่งมีตำแหน่งว่าง 3,986 อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-8 พ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 20,340 รายนั้น ในจำนวนนี้ถูกตัดสิทธิ จำนวน 223 ราย เนื่องจากพบว่ามีการสมัครสอบคัดเลือกมากกว่า 1 แห่ง จึงเหลือผู้สมัคร 20,117 ราย โดยในวันที่ 28 พ.ย.นี้ จะมีการสอบ ภาค ก ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู 100 คะแนน และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน ส่วนวันที่ 29 พ.ย. 2558 จะมีการภาค ค สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน และประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 60 ในวันที่ 4 ธ.ค.นี้

    เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษหรือเหตุจำเป็นครั้งนี้ สพฐ.ให้อำนาจคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขต พื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาดำเนินการกำหนดวิธีการคัดเลือก ซึ่งมีเขตพื้นที่ฯ 140 เขต ดำเนินการออกข้อสอบเอง ที่เหลือ 85 เขต มอบให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตออกข้อสอบ และอีก 1เขต ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายออกข้อสอบ อย่างไรก็ตามตนได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การสอบอย่างใกล้ชิด รวมถึงดูแลการออกข้อสอบ การจัดส่งข้อสอบ และการเก็บข้อสอบหลังการสอบเสร็จสิ้น โดยทุกขั้นตอนจะต้องมีคณะกรรมการลงไปควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด เป็นไปอย่างโปร่งใส ถ้าเกิดปัญหา หรือ ความผิดพลาดขึ้นในพื้นที่ใดผู้บริหารในพื้นที่นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในวันที่ 28-29 พ.ย.นี้ ตนจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในเขต กทม. รวมถึงจะแบ่งสายผู้บริหาร สพฐ.ออกไปตรวจเยี่ยมในเขตอื่นๆด้วย

    นายการุณ กล่าวด้วยว่า ในครั้งนี้กลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 2,943 ราย สังคมศึกษา 2,780 ราย วิทยาศาสรตร์ 1,987 ราย พลศึกษา 1,764 ราย และปฐมวัย 1,600 ราย ส่วนกลุ่มวิชาที่สมัครน้อยโดยมีวิชาละ 1 คน คือ ภาษาพม่า ประวัติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า สาธารณสุขศาสตร์ ภาษามลายู การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ขณะที่กลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สมัครสอบเลย ได้แก่ ภาษาเกาหลี ศิลปะการแสดง กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด สำหรับเขตพื้นที่ฯ ที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด ได้แก่ สศศ.614 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) 2จำนวน 401 ราย สพม.6 จำนวน 388 ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงราย เขต 3 จำนวน 383 ราย สพม.1จำนวน 350 ราย สพม.28 จำนวน 339ราย ส่วนเขตพื้นที่ฯ ที่มีผู้สมัครสอบน้อยที่สุด ได้แก่ สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 5 ราย สพป.เลย เขต 3 จำนวน 5 ราย สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 4 ราย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 4 ราย และ สพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 3 ราย.“

อ่านต่อที่ :หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:00 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพฐ.ตัดสิทธิ223คนสอบครูผู้ช่วย