OBEC Content Center โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา

1445

OBEC Content Center โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา

OBECContent Center โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา

OBEC Content Center โปรแกรม ที่รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา สำหรับ นักเรียน, นักศึกษา, ครู, อาจารย์, ศึกษานิเทศก์, บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ไว้มากที่สุด ประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้คุณภาพ ที่ผ่านการตรวจสอบว่าเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีทัศน์ รูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย ข้อสอบ สื่อประเภทแฟลช รวมถึง เทมเพลต

โดยผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อทำการติดตั้ง และใช้งานได้ทันที โดยสามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ได้ทุกที่ ทุกเวลา หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในห้องเรียน ที่บ้าน และทุกที่ๆ ต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

OBECContentCenter สพฐ. 2565 OBEC Content Centerสพฐ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ Content Center

คู่มือการใช้งานและติดตั้ง: ทุกระบบปฏิบัติการ
คู่มือการใช้งาน: Website

OBECContent Centerสพฐ. 2565 OBEC Content Centerสพฐ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ Authoring Tools

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน: Windows

คู่มือOBEC-Content-Center-สพฐ.-2565-3
คู่มือOBEC-Content-Center-สพฐ.-2565-3

ดาวน์โหลดไฟล์ LOCAL CONTENT SERVER

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน: Windows

 

Content Verification System

ดาวน์โหลดไฟล์ Content Verification System

ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งาน: User

 

Content Management System

ดาวน์โหลดไฟล์ Content Management System

บริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งาน: Website

 

ePub Reader

โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ ePub

ดาวน์โหลดไฟล์ ePub Reader

 

เข้าใช้งานOBEC Content Center คลิกที่นี่

OBEC Content Center โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา
O BEC Content Center โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา
OBEC Content Center โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา
O BEC Content Center โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมองค์ความรู้ ด้านการศึกษา

เข้าใช้งานOBEC Content Center คลิกที่นี่

เป็น แอปพลิเคชัน สำหรับเข้าถึง และใช้งานเนื้อหาอิเล็ทรอนิกส์ ใน 8 ประเภทเนื้อหา ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย รองรับการค้นหา และ การกรองเนื้อหา ตามหมวดหมู่ เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2566 แผนการคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/