เปิดแล้ว ระบบลงทะเบียนรับเกียรติบัตรออนไลน์ OEC Talks ครั้งที่ 2

1070

เปิดแล้ว ระบบลงทะเบียนรับเกียรติบัตรออนไลน์ OEC Talks ครั้งที่ 2 ลงทะเบียนรับเลขที่ประจำตัว เพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 5,000 คน

เปิดแล้ว ระบบลงทะเบียนรับเกียรติบัตรออนไลน์ OEC Talks ครั้งที่ 2
เปิดแล้ว ระบบลงทะเบียนรับเกียรติบัตรออนไลน์ OEC Talks ครั้งที่ 2

ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.gle/5fDyuRgcY9neR53F6

พบกับการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง 🔉 • ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2564
โดยมีหัวข้อเสวนา “รูปแบบและหลักสูตรที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษา” •

🔰 ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 -​ 12.45 น.

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

⭐️ การรับเกียรติบัตรออนไลน์ ⭐️

1) ลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่ประจำตัว สำหรับร่วมกรอกประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 5,000 คน

ลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่ประจำตัว สำหรับร่วมกรอกประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 5,000 คน
ลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่ประจำตัว สำหรับร่วมกรอกประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 5,000 คน

โดยจะมีการแจ้งลิงก์ลงทะเบียน ทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา
🟢 ในวันนี้ อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.

และจะปิดระบบอัตโนมัติ
🔴 เมื่อครบจำนวน || หรือภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.

ช่องทางรับชม
ช่องทางรับชม

ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.gle/5fDyuRgcY9neR53F6

2) *** โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้

3) ประกาศ • รายชื่อและเลขที่ประจำตัว • ของผู้ลงทะเบียนสำเร็จ
ทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา > วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.

4) ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว • ต้องระบุเลขที่ประจำตัวของท่าน • เพื่อเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรผ่านการสแกน QR Code

เข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรผ่านการสแกน QR Code
เข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรผ่านการสแกน QR Code

5) โดยจะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live)
โดยจะขึ้นภาพ QR Code >> ตั้งแต่เวลา 📌 09.30 น.
ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> ในเวลา 📌 22.00 น.

ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

 

6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***

ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.gle/5fDyuRgcY9neR53F6

 

✅ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น.
ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา

สอบถามเรื่องเกียรติบัตร ได้ที่ • LINE: @oecnews | http://line.me/ti/p/@OECNews

ขอบคุณเนื้อหาจาก OEC News สภาการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ขอเชิญเข้าร่วม การอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) ได้รับเกียรติบัตรทุกท่านหลังจบการอบรม