ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ. ที่ใช้ในการประเมินรูปแบบใหม่

1596
ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ. ที่ใช้ในการประเมินรูปแบบใหม่
ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ. ที่ใช้ในการประเมินรูปแบบใหม่

ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ.

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำ ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) และจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักแอปพลิเคชันที่จะเป็นตัวช่วยในการประเมินคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประเมินภายนอกเป็นอย่างมาก และเป็นแอปพลิเคชันที่มีความสามารถโดดเด่น โดยมีฟังก์ชันเด่นๆ ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

แจ้งข่าวสารและประกาศต่างๆ จาก สมศ.
เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกได้รับข่าวสาร และประกาศของ สมศ. ได้ทุกที่ ทุกเวลา

มีตารางงานของผู้ประเมิน
เพื่อช่วยให้ผู้ประเมินภายนอกทราบรายละเอียดวันและเวลาของสถานศึกษาที่ต้องไปประเมิน

ระบบ Check-in และ Check-out
ช่วยให้ผู้ประเมินบันทึกข้อมูลจากการลงพื้นที่ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเรียวไทม์

ระบบพิมพ์รายงานด้วยเสียง
มีฟังก์ชันที่จะช่วยผู้ประเมินภายนอกพิมพ์รายงานได้ด้วยระบบ Voice typing หรือการพิมพ์รายงานด้วยเสียงและประมวลผลเป็นตัวอักษร แปลงไฟล์จัดเก็บได้ทันที

ระบบแปลงลายมือเป็นตัวอักษร
ถ้าหากมีเสียงรบกวน ไม่สามารถใช้ระบบ Voice typing ได้ สามารถใช้การเขียนด้วยลายมือบนอุปกรณ์ และระบบจะประมวลผลเป็นตัวอักษร

ระบบ QC100
ผู้ประเมินภายนอกสามารถทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (QC100) ผู้ประเมินร่วมทีม หลังจากเสร็จกระบวนการประเมินผ่านแอปพลิเคชัน ONESQA-V

ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ. ที่ใช้ในการประเมินรูปแบบใหม่
ONESQA-V แอปพลิเคชันใหม่ของ สมศ. ที่ใช้ในการประเมินรูปแบบใหม่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)