PA Support Team รวมคลิปการบรรยายและการเสวนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

734

PA Support Team รวมคลิปการบรรยายและการเสวนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA Support Team รวมคลิปการบรรยายและการเสวนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมคลิปการบรรยายและการเสวนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA SupportTeam)

PA Support Team รวมคลิปการบรรยายและการเสวนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
PA Support Teamรวมคลิปการบรรยายและการเสวนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PASPT 01 : รมว.ศธ. และ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายขับเคลื่อนเกณฑ์ PA แก่ PA SupportTeam (27 ต.ค. 65)

PASPT 02 : บรรยายพิเศษ “การพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA” (25 ต.ค. 2565)

PASPT 03 : การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทฐานะของข้าราชการครูฯ (21 ต.ค.65)

PASPT 04 : ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal) (21 ต.ค. 65)

PASPT 05 : การนำเกณฑ์ PA ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษา (21 ต.ค. 2565)

PASPT 06 : การนำเกณฑ์ PA ไปสู่การพัฒนาห้องเรียน (21 ต.ค. 2565)

PASPT 07 : การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ (25 ต.ค. 2565)

PASPT 08 : การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ (ภาคบ่าย)

PASPT 09 : ถาม – ตอบ ประเด็นเกี่ยวกับการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA และระบบ DPA (25 ต.ค. 2565)

PASPT 10 : การนำเกณฑ์ PA ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษา (28 ต.ค. 2565)

PASPT 11 : การนำเกณฑ์ PA ไปสู่การพัฒนาห้องเรียน (28 ต.ต. 2565)

ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบในการบรรยาย PA SupportTeam 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/