24 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 1, 2021
spot_img

สสวท.ขอเชิญคุณครูสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT

สสวท.ขอเชิญคุณครูสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน สสวท.ขอเชิญคุณครูสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมจากแต่ละโรงเรียนสามารถ 1) ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการSMTที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน 2) จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมที่ออกแบบ 3) วัดและประเมินผลทักษะและสมรรถนะที่เกิดกับนักเรียน การอบรม แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การอบรมออนไลน์ รวม 5 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 ระยะที่ 2 การนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ SMT ไปปฏิบัติ และการติดตามผล อบรมฟรี...

ธกส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธ.ค. นี้ ขณะที่สมาคมชาวนาฯ ขอบคุณนายกฯ และรัฐบาล ช่วยเกษตรกร

ธกส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธ.ค. นี้ ขณะที่สมาคมชาวนาฯ ขอบคุณนายกฯ และรัฐบาล ช่วยเกษตรกร ธกส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธ.ค. นี้ ขณะที่สมาคมชาวนาฯ ขอบคุณนายกฯ และรัฐบาล ช่วยเกษตรก ธกส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธ.ค. นี้...

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล PA

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล วPA ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล วPA สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ ครูอัพเดตดอทคอมมี ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล วPA มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านค่ะ การนำไปใช้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน​ ในคู่มือไม่ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง​ วPA​ แต่เพื่อดูแลเพื่อนครู​ และอำนวยความสะดวกช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน​ จึงจัดทำคำสั่งนี้ขึ้นมาค่ะ โดย ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล วPA  ได้รับการเผยแพร่ ตัวอย่างคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปรับปรุงพัฒนาโดยครูสายบัว ขอขอบคุณ...

Most Popular