29.5 C
Bangkok
วันจันทร์, ธันวาคม 5, 2022
spot_img

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงของเชิญชวนกันร่วมเผยแพร่ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 รวม 62 ตอน เนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ...

อบรมออนไลน์

ต่อใบขับขี่ 2566 ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอน วิธีการ การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ปีพ.ศ.2566

ต่อใบขับขี่ 2566 ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอน วิธีการ การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ปีพ.ศ.2566 ต่อใบขับขี่ 2566 ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ขั้นตอน วิธีการ การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ปีพ.ศ.2566 เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ต้องไปต่อใบขับขี่แล้ว ดังนั้นจะต้องเตรียมเอกสารอะไร เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ จะต้องทำยังไงบ้าง...

เรื่องน่าสนใจ

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร เกี่ยวกับเรื่อง แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ และหัวหุ่นนักวิทยาศาสตร์ ในการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

Most Popular

Most RECENT

เรื่องราวแนะนำ

เรื่องราวทั้งหมด

error: Content is protected !!