30.9 C
Bangkok
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 28, 2021
spot_img

การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว5412 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ หนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว5412 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th

แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th แจ้งสถานศึกษา รายงานข้อมูล การชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2564 ผ่าน http://e-budget.jobobec.in.th ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ แจ้งให้ส่วนราชการ แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว...

ข้าราชการ ตรวจสอบ สิทธิ จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ได้ที่นี่

ข้าราชการ ตรวจสอบ สิทธิ จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ได้ที่นี่ สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ มาฝากครับ โดยหลายท่านอาจจะสงสัยหรือมีปัญหาในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิเข้าร่วมในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งของตัวท่านที่เป็นข้าราชการและบุคลคคลในครอบครัวของท่าน วันนี้เราจึงมีวิธีการที่ง่ายและสะดวกมาแนะนำครับ โดยกรมบัญชีกลางได้สร้างระบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิเข้าร่วมในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลไว้เพื่อให้ข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัวตรวจสอบสอิทธิโดยมีวิธีการดังนี้ คลิกเข้าระบบตรวจอบ สิทธิเข้าร่วมในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล :: ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล :: (cgd.go.th) ดังภาพ 2. กรอกข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการตรวจสอบ และ กดค้นหา ดังภาพ สำหรับข้าราชการท่านใดเมื่อตรวจสอบ สิทธิ จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล แล้วไม่มีข้อมูล หรือ บุคคลในครอบครัว ไม่มีข้อมูลจะมีวิธีการเพิ่มข้อมูลอย่างไร...

Most Popular