28.6 C
Bangkok
วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
spot_img

การจัดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะทางอาชีพ ในหลักสูตรสถานศึกษา

การจัดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ทักษะทางอาชีพ ในหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยกำหนด “ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด ความสนใจ ความสามารถของตนเอง เรียกว่า ขั้นสำรวจความถนัด (Career Exploration) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของอาชีพ และค้นพบความต้องการของตัวเองเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ฝึกทักษะ และเตรียมคุณลักษณะที่จำเป็นของอาชีพต่าง...

อบรมออนไลน์

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หัวข้อ แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 – 12:00 น.

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หัวข้อ แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565เวลา 10:00 - 12:00 น. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Classtime พื้นที่ เว็บไซต์ ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งคลอบคุลมข้อสอบหลายแบบ ช่วยเพิ่มการมีส่วนรวม ในชั้นเรียนของนักเรียนทุกคนและทราบผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทันที" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ...

เรื่องน่าสนใจ

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอมขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ ที่จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ MBU Kalasin ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การเข้าทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรแบบไลน์ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม...

Most Popular

Most RECENT

เรื่องราวแนะนำ

เรื่องราวทั้งหมด