31.9 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022
spot_img

วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม

วPA ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม การประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาขึ้นใหม่...

อบรมออนไลน์

คอร์สอบรม กระบวนการจิตศึกษา พัฒนาปัญญา อบรมออนไลน์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

คอร์สอบรม กระบวนการจิตศึกษา พัฒนาปัญญา อบรมออนไลน์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการจิตศึกษา กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน ทั้ง 5 กิจกรรม 1.กิจกรรมจิตจดจ่อ 2.กิจกรรม Brain gym 3.กิจกรรม Body scan 4.กิจกรรมโยคะ 5.กิจกรรมเดินกำกับสติ เพื่อบูรณาการในการจัดประสบการณ์...

เรื่องน่าสนใจ

รวมไว้ที่นี่ หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับวันครู 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์

หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับวันครู 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับวันครู 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ "วันครูแห่งชาติ" ของประเทศไทยตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปีงานวันครูแห่งชาติในประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500จุดประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมวันครู ได้แก่ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพคำขวัญวันครูประจำปี พ.ศ. 2565...

Most Popular

Most RECENT

เรื่องราวแนะนำ

เรื่องราวทั้งหมด