26.1 C
Bangkok
วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2022
spot_img

แผนการสอน Co-5 Steps ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูสายบัว

แผนการสอน Co-5 Steps ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูสายบัว แผนการสอน Co-5 Steps ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูสายบัว ตัวอย่างแผนการสอน Co-5 Steps ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้...

อบรมออนไลน์

การใช้ Padlet อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนที่นี่

การใช้ Padlet อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนที่นี่ การใช้ Padlet อบรมออนไลน์ กลยุทธ์การใช้ Padlet ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนที่นี่ กลยุทธ์การใช้...

เรื่องน่าสนใจ

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร เกี่ยวกับเรื่อง แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ และหัวหุ่นนักวิทยาศาสตร์ ในการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

Most Popular

Most RECENT

เรื่องราวแนะนำ

เรื่องราวทั้งหมด

error: Content is protected !!