27 C
Bangkok
วันพุธ, มีนาคม 29, 2023
spot_img

คะแนนโอเน็ต 66 ตรวจสอบผลคะแนน o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

คะแนนโอเน็ต 66 ตรวจสอบผลคะแนน o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม. คลิกที่นี่ คะแนนโอเน็ต 66 ตรวจสอบผลคะแนน o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่ ทุกท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ปีการศึกษา 2565 ได้ดังนี้ค่ะ การสอบโอเน็ต...

อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี โรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2566 ฟรี การอบรมออนไลน์สำหรับรับเกียรติบัตรออนไลน์จากโรงเรียนสันกำแพงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติฟรี โดยคุณครูหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านล่างค่ะ ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แม้จะก่อให้เกิดผลดีหลายประการแต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์ การขาดวิจารณญาณในการใช้สื่อและสารสนเทศตลอดจนการขาดทักษะในการใช้สื่ออย่างปลอดภัย กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ...

เรื่องน่าสนใจ

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร เกี่ยวกับเรื่อง แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงาน แรงและการเคลื่อนที่ และหัวหุ่นนักวิทยาศาสตร์ ในการจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา...

Most Popular

Most RECENT

เรื่องราวแนะนำ

เรื่องราวทั้งหมด

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/

error: Content is protected !!