ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน 184 เรื่อง ไฟล์ word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!

ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียน 184 เรื่อง ไฟล์ word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี!

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

ซึ่ง โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ได้เป็นผู้รวบรวมงานวิจัยนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้คุณครูทุกท่านได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับนักเรียนของท่านนะคะ ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ก่อนไปดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตัวอย่างอย่างวิจัย เรามา ดูความหมายของวิจัยในชั้นเรียนกันก่อนนะคะ

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู มีความเป็นวิชาชีพและมีความเป็นศาสตร์ในวิธีวิทยาของการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ดังที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ความว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน

โดยให้ผู้สอนนำกระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา การด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 34) เป็นต้น

โดยให้ผู้สอนนำกระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา การด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา การรายงานผลการเรียนรู้ และการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 34) เป็นต้น

วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ที่มาของ วิจัยในชั้นเรียนจาก โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว และทุกท่าน ที่ได้ทำการเผยแพร่ เพื่อเป็นต้นแบบ ตัวอย่าง วิจัยในชั้นเรียนนะคะ

 

 

 

 

 

advertisement

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 แอปพลิเคชัน ที่ผู้ขับรถควรมีติดสมาร์ทโฟน เพื่อการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 แอปพลิเคชัน ที่ผู้ขับรถควรมีติดสมาร์ทโฟน เพื่อการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 แอปพลิเคชัน ที่ผู้ขับรถควรมีติดสมาร์ทโฟน เพื่อการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 แอปพลิเคชัน ที่ผู้ขับรถควรมีติดสมาร์ทโฟน เพื่อการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในยุคที่สมาร์ทโฟนกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ IT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้ขับรถมากขึ้น เช่น การใช้ระบบ GPS นำทางอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลให้กับผู้ขับรถและเจ้าของรถ

DLT QR Licence แอปพลิเคชันแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีคิวอาร์โค้ดด้านหลังบัตร สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence แทนใบอนุญาตขับรถแบบบัตร ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับรถไม่ต้องกังวลกับการพกพาใบอนุญาตขับรถ มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนชนิดหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รวมถึงยังมีข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด โรคประจำตัว สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ให้สามารถโทรแจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence

ได้ฟรีทั้ง iOS: https://apple.co/2VTcYR8

และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2JHhh0m

DLT Vehicle Tax แอปพลิเคชันชำระภาษีรถออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา หรือชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุภายใน 90 วัน ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ สำหรับรถที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี เช่น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือเป็นรถที่ค้างชำระภาษีรถเกินกว่า 1 ปี ต้อง “ผ่าน” การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จึงจะใช้บริการออนไลน์ได้ เมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยมีหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราวจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

ได้ฟรีทั้ง iOS: https://apple.co/2VTcYR8

และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2JHhh0m

DLT Smart Queue แอปพลิเคชันเพื่อการเตรียมพร้อมจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เลือกสถานที่ วันและเวลา ที่สะดวกได้ตามต้องการ สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงการจองได้ด้วยตนเอง ตอบโจทย์การบริหารเวลาได้อย่างลงตัวมากขึ้น ดาวน์โหลด DLT Smart Queue

ได้ฟรีทั้ง iOS: https://apple.co/2VTcYR8

และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2JHhh0m

กรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนะปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D-Distancing อยู่ห่างไว้ M-Mask Wearing ใส่หน้ากากอนามัย H-Hand washing หมั่นล้างมือ T-Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และใช้บริการออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกเตรียมไว้รองรับ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 แอปพลิเคชัน ที่ผู้ขับรถควรมีติดสมาร์ทโฟน เพื่อการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
กรมการขนส่งทางบก แนะนำ 3 แอปพลิเคชัน ที่ผู้ขับรถควรมีติดสมาร์ทโฟน เพื่อการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

advertisement

คอร์ส เรียนออนไลน์ การคิดสร้างสรรค์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนจบได้เกียรติบัตร

คอร์ส เรียนออนไลน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอร์ส เรียนออนไลน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เก็บเกียรติบัตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสำหรับครูในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ได้

2. ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมและวิธีการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ได้

3. ผู้เรียนสามารถประเมินระดับการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

” การคิดสร้างสรรค์ ”
( Creative Thinking )

จำนวนชั่วโมง : 6 ชั่วโมง ชั่วโมงเรียนรู้
เริ่มลงทะเบียน : 15 เมษายน 2020 (เริ่มลงทะเบียนแล้ว)
สิ้นสุดการเรียน : 30 กันยายน 2021

เรียนจบได้รับเกียรติบัตรฟรี

ลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU009+2017/about

#คอร์สเรียน #เก็บเกียรติบัตร #onlinecourse
#คอร์สเรียนออนไลน์ #CU #เรียนออนไลน์

ครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai mooc

advertisement

ข่าวดีลูกหนี้ ออกพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

 

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564-01
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564-01

ข่าวดีลูกหนี้ ออกพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

ข่าวดีลูกหนี้ ออกพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564

– อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยนิติกรรม ให้ปรับลดจากอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 3 ต่อปี (แก้ไขมาตรา 7)
– อัตราดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด โดยปรับลดจากร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นร้อยละ 5 ต่อปี (หรือเท่ากับให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี) (แก้ไขมาตรา 224) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (11 เมษายน 2564)
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย 2564
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2564 จากเว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

advertisement

อบรมออนไลน์ หลักสูตรฐานสมรรถนะ สสวท. มรภ.38 แห่ง เปิดรับสมัครแล้ว นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ หลักสูตรฐานสมรรถะ สสวท-01
อบรมออนไลน์ หลักสูตรฐานสมรรถะ สสวท-01
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี อบรมออนไลน์ หลักสูตรฐานสมรรถนะ สสวท. มรภ.38 แห่ง เปิดรับสมัครแล้ว มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ โดยสสวท. ได้เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแล้วสสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ จัดอบรมหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร สำหรับครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
1. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
(หลักสูตร อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. และจะแจ้งรหัสการอบรมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทราบเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว)
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการอบรม และสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม PLC หลังการอบรมได้อีกด้วย
ระยะเวลาการสมัคร: 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
รูปแบบการอบรม: ออนไลน์
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะเวลาการอบรม: เมษายน – มิถุนายน 2564 (โปรดตรวจสอบกับ มรภ. ที่มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดของท่าน)
ตรวจสอบ มรภ. ที่มีเขตพื้นที่บริการการจัดการอบรมในจังหวัดของท่านได้ที่ https://bit.ly/2PHDRdo

PLC: มิถุนายน – กันยายน 2564
และเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2564 เวลา 15:44 น. ทางพจได้อัพเดตข้อมูล คำถามคำตอบที่พบบ่อย/รายชื่อผู้สมัคร/การสมัคร/ข้อควรระวัง ดังต่อไปนี้ค่ะ

คุณครู 1 ท่าน สมัครได้เพียง 1 วิชา 1 ระดับชั้นค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ คุณครูสามารถนำหลักการไปปรับใช้ได้กับระดับอื่นด้วยค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ขอให้คุณครูตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญให้ถูกต้อง รวมถึงศูนย์มหาวิทยาลัยและวันอบรมให้ตรงตามความต้องการ ก่อนคลิกลงทะเบียนนะคะ เนื่องจากเมื่อสมัครแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนศูนย์อบรมได้ค่ะ นอกจากนี้หากจะเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ขอให้รอตอนศูนย์อบรมติดต่อกลับแล้วแจ้งเปลี่ยนนะคะจะเลือกอบรมที่ไหน >> ตรวจสอบ มรภ. ที่มีเขตพื้นที่บริการการจัดการอบรมในจังหวัดของคุณครูที่ https://bit.ly/2PHDRdo

หากมีตัวเลือกหลายที่ ขอให้เป็นที่ใกล้โรงเรียนที่สุด เพื่อประโยชน์ในการทำ PLC ค่ะ

ทุกมหาวิทยาลัยอบรมเนื้อหาเดียวกันค่ะขณะนี้สามารถสมัครได้ 36 มรภ.นะคะ
ส่วน 1. มรภ.เพชรบุรี 2. มรภ.ธนบุรี กำลังทำการอัพเดตข้อมูลการอบรมค่ะ อดใจรอสักนิดและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแต่ละศูนย์ได้ที่ https://21century.ipst.ac.th/pages/searchTrainee

สมัครแล้วทำอย่างไรต่อ/ ใส่ข้อมูลส่วนตัวผิด / เลือกหลักสูตรผิด / เลือกวันอบรมผิด / ต้องการยกเลิกการอบรม >> ขอให้คุณครูรอการติดต่อจากศูนย์ มรภ.ที่คุณครูลงทะเบียนไว้ โดย มรภ. จะติดต่อผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละ มรภ.) เพื่อยืนยันการอบรมและเข้ากลุ่มอบรมนะคะ

สมัครแล้วจะมีอีเมล์ตอบกลับ แต่เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก ทำให้ระบบอาจจะส่งอีเมลตอบกลับไปช้ากว่าปกติค่ะ แต่ถ้าเช็คแล้วมีชื่อก็รอ มรภ.ติดต่อค่ะ

การอบรมนี้หากผ่านเกณฑ์การอบรมจะนับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมงค่ะ
ปีนี้จัดสำหรับ ป.4-ม.3 นะคะ ส่วน ป.ต้น และ ม.ปลาย หากมีการจัดอบรมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ

สำหรับคุณครูที่อบรมโครงการครู ศ.21 ของปีที่แล้ว ตรวจสอบรหัสหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3wBiCuB

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ อบรมออนไลน์ หลักสูตรฐานสมรรถนะ สสวท. มรภ.38 แห่ง เปิดรับสมัครแล้ว นับชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง จาก ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท. ค่ะ
ครูออนไลน์, ทำแบบทดสอบ, ทำแบบทดสอบออนไลน์, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, สอบออนไลน์, หลักสูตรอบรมออนไลน์, อบรมครูออนไลน์, อบรมออนไลน์, อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา, อบรมออนไลน์มีเกียรติบัตร, อบรมออนไลน์สำหรับครู, เกียรติบัตรครู, เกียรติบัตรอบรมออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร, เรียนได้เกียรติบัตร, แบบทดสอบออนไลน์

advertisement

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล มีเกียรติบัตร

หลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร 2
หลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร 2

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล มีเกียรติบัตร

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งหลักสูตรที่กล่าวถึง ก็คือ บทเรียนออนไลน์ “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล”โดย ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ นั่นเองค่ะ  ก่อนอื่นไปดูรายละเอียดหลักสูตรกันก่อนเลยนะคะ

โควิด 19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รัฐบาลให้ความสำคัญในการวางมาตรการป้องกัน เพื่อลดและจำกัดการระบาด การวางมาตรการจัดการระบาดของโรคในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ต้องปรับตัวอย่างมาก เช่น มาตรการ Social distancing ส่งผลกระทบการทำงาน การศึกษา การดำเนินวิถีชีวิตหลายอย่าง ต้องปรับเปลี่ยน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น จนเป็นการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อลดการแออัด ฯลฯ โครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ เช่น การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด 19 ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ลงทะเบียนเกษตรกร การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง เป็นต้น ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากเดิม เช่น การทำงานจากบ้าน การเรียนการศึกษาออนไลน์ การซื้อขายของบนแพลตฟอร์มดิจิทัล การใช้เงินแบบดิจิทัล สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีใหม่ที่เริ่มคุ้นเคย

ชีวิตวิถีใหม่จึงเกี่ยวโยงกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำเป็นต้องวางรากฐาน ความรู้ความเข้าใจ เพื่ออยู่กับโลกดิจิทัล มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ที่เป็นการผสานการดำเนินชีวิตบนโลกกายภาพ (Physical) กับโลกเสมือนที่เรียกว่า โลกไซเบอร์ (Cyber) ที่มีแพลตฟอร์มการบริการแบบดิจิทัล (Digital service platform) ความสำคัญจึงอยู่ที่ประชาชนต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

บทเรียนออนไลน์ที่จัดทำนี้ นอกจากให้ความสำคัญกับเรื่องชีวิตวิถีใหม่ ที่เกี่ยวโยงกับทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้ว ยังเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เท่าทันต่อสื่อใหม่ (New media) ให้ความสำคัญในเรื่องการคิด การวิเคราะห์ ความเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การประมวลผลข่าวสาร การแยกแยะและไม่หลงเชื่อข่าวปลอม และให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อดูแลปกป้องตัวเอง ดูแลข้อมูลส่วนตัว ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตัวเองและสังคม

จุดมุ่งหมายของบทเรียนจึงเป็นพื้นฐานที่นักเรียน และประชาชนควรได้เรียนรู้ ในเบื้องต้น เข้าใจถึง สิทธิ หน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เนื้อหาที่สำคัญระดับพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงในการดำรงชีวิตในยุควิถีใหม่

การสร้างบทเรียนออนไลน์ ในรูปแบบ MOOC เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป เน้นให้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยวางเค้าโครงเนื้อหา เป็นโมดูล ขนาดเล็ก ๆ รวมกันเป็นบท เพื่อเรียนได้ตามเวลาที่มี และเรียนต่อเนื่องได้จนจบหลักสูตร โดยเป้าหมายผู้เรียนตั้งแต่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประชาชนทั่วไป โดยผู้เรียนเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้จำนวนมาก ไร้ขอบเขตจำกัด ใช้อุปกรณ์ได้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนถึงพีซี เมื่อเรียนจบ จะได้ประกาศนียบัตรดิจิทัล ออกให้ทันที นักเรียนสามารถนำเก็บในแฟ้มสะสมงานของตนเองได้ โดยเทียบผลการเรียนขนาด 0.5 หน่วยกิต หรือเทียบการเรียนการสอนตามตารางเรียนของนักเรียน 8 สัปดาห์ ๆ ละหนึ่งชั่วโมง ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร
หลักสูตรเรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร

และหากคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสนใจเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล มีเกียรติบัตร สามารถเข้าอบรมโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล อบรมออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล ฟรี มีเกียรติบัตร จากเว็บไซต์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล  นะคะและขอขอบคุณท่าน ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่ได้พัฒนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ค่ะ

ครูออนไลน์, ทำแบบทดสอบ, ทำแบบทดสอบออนไลน์, รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์, สอบออนไลน์, หลักสูตรอบรมออนไลน์, อบรมครูออนไลน์, อบรมออนไลน์, อบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา, อบรมออนไลน์มีเกียรติบัตร, อบรมออนไลน์สำหรับครู, เกียรติบัตรครู, เกียรติบัตรอบรมออนไลน์, เกียรติบัตรออนไลน์, เรียนออนไลน์, เรียนออนไลน์ได้เกียรติบัตร, เรียนได้เกียรติบัตร, แบบทดสอบออนไลน์

advertisement

การคัดเลือกเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)สังกัด สพฐ. ปี 2564

สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1887 , 1888 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๖ ๑๘๘๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 0๔๐๐๙/ว ๗๒๓
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งแห่ง
จำนวน ๑ ชุด
(ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2QY4MCo)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากการรับสมัคร
ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขอความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สมัครมากกว่าหนึ่งแห่ง จากโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ ทางเว็บไซต์ 202.29.172.246/teacher_64 และให้รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบที่มีรายชื่อ
สมัครมากกว่าหนึ่งแห่ง ทาง E-mail : [email protected] ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หลังจากเข้าห้องสอบแล้ว
ประมาณ ๓๐ นาที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลจาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑
โทร. 0 ๒๒๘๘ ๕๖๖๐
E-mail : [email protected]

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1887 , 1888 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1887 , 1888 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1887 , 1888 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1887 , 1888 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

2. เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://personnel.obec.go.th/home/archives/49657

advertisement

แนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพฐ. สมัครนักเรียน 2564

แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.

ด่วนที่สุด แนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพฐ. 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี หนังสือ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ในห้วงเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นช่วงเวลาที่การดำเนินการรับสมัครนักเรียนยังไม่แล้วเสร็จตามปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท 19 มีข้อสั่งการข้อเสนอแนะดังกล่าวจึงขอเน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับสมัครนักเรียนและการจัดสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นไปตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท 19 และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแต่ละพื้นที่สถานการณ์

ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการรับสมัครและการตรวจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อกรณีโรงเรียนมีการตรวจสอบสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยเคร่งครัด

อนึ่ง หากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 ของรัฐบาลและของจังหวัดในพื้นที่โดยกระทรวงสาธารณสุขมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิท 19 ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตและโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ

แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.

 

แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.

 

แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.
แนวทางการรับสมัครนักเรียน 2564 สพฐ.

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล แนวทางการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สพฐ. จาก สพฐ.ค่ะ

advertisement

อาการของโรคโควิท-19 covid19 ผื่นทางผิวหนังเป็นอย่างไร

โควิท19 ผื่นโควิท Covid19 เป็นผื่นแบบไหน covid19 ผื่นทางผิวหนัง
โควิท19 ผื่นโควิท Covid19 เป็นผื่นแบบไหน covid19 ผื่นทางผิวหนัง

อาการของโรคโควิท-19 covid19 ผื่นทางผิวหนังเป็นแบบไหน

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี อาการของโรคโควิท-19 covid19 กับอาการผื่นทางผิวหนัง มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 นั้น มีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา โดยในปัจจุบันมีอาการที่มากกว่า การเป็นไข้สูงก็คือการมีผื่นขึ้น และอาการตาแดง ซึ่ง อาจจะไม่มีไข้สูงเลยก็ได้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงนำ อาการของโรคโควิท-19 covid19 กับอาการผื่นทางผิวหนัง มาอัพเดตให้ทุกท่านทราบข้อมูล ไปดูลักษณะอาการกันเลยค่ะ

โดยทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ

ปัจจุบันในหลายประเทศพบผู้ป่วยโควิด-19 มีผื่นขึ้นที่เท้าหรือนิ้วเท้า (Covid toe) โดยมีลักษณะเฉพาะเป็นตุ่มหรือ ผื่นแดง ลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็ก ๆ ขึ้นที่เท้า หรือบริเวณผิวหนังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการใด ๆ หรือแสดงอาการน้อยมาก รวมถึงบางรายอาจมีอาการทางเดินหายใจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเกิดผื่นดังกล่ว ลักษณะอาการทางผิวหนังสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ป่วยมีความผิดปกติของเส้นเลือดหรือเม็ดเลือดเอง อย่างไรก็ดี ผื่น Covid toe พบได้น้อยในประเทศเขตร้อน

การสังเกตอาการ

 • มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่ายหรือเส้นใยเล็ก ๆ
 • มีจุดเลือดออก
 • มีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ
 • บางรายอาจมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส
 • เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมีไข้ ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

หากพบอาการผิดปกติทางผิวหนัง รวบกับอาการไข้ ไอ หรืออาการทางระบบหายใจอื่น ๆ ควรรีบมาพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2563

ที่มา : ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง และปลอดภัยจาก covid19นะคะ และขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยค่ะ

 

advertisement

อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 3 นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้

หลักสูตร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณC4T รุ่นที่ 3 จำนวน 4 หลักสูตร โดย สสวท.
หลักสูตร อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณC4T รุ่นที่ 3 จำนวน 4 หลักสูตร โดย สสวท.

หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู C4T รุ่นที่ 3 จาก สสวท.จำนวน 4 หลักสูตร

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรอบรมออนไลน์จาก สสวท หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู C4T จาก สสวท.จำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งเปิดมาได้เป็น รุ่นที่ 3 แล้วนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ ว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง

1. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ตรรกะ และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตรงตามตัวชี้วัดของสาระเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้

“ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564”

2. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

“ระยะเวลาลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564”

3. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รุ่นที่ ๓ (๒๐ ชั่วโมง)

“ระยะเวลา วันที่ 5 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564”

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่

 1. แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. กิจกรรมที่ 2 การรู้ดิจิทัล
 4. กิจกรรมที่ 3 การแก้ปัญหา
 5. กิจกรรมที่ 4 แนวคิดเชิงคำนวณ
 6. กิจกรรมที่ 5 การแก้ปัญหาด้วย Scratch
 7. กิจกรรมที่ 6 การแก้ปัญหาด้วย Python
 8. กิจกรรมที่ 7 การออกแบบและเทคโนโลยี

4. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher: C4T) แบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ (๒๐ ชั่วโมง)

“ระยะเวลาอบรม วันที่ 5 เมษายน – 5 มิถุนายน 2564”

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้

 

คลิกที่นี่ เพื่อสมัครและเข้าอบรม

ดาวน์โหลด หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คลิก ตรวจสอบหรือดาวน์โหลดที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท

advertisement