schoolmis 2566 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2566

125

schoolmis 2566 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

schoolmis 2566 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2566 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีรายละเอียดโปรแกรมดังนี้ครับ

advertisement

schoolmis 2566 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2566
schoolmis 2566 โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2566
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับระบบ schoolmis โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน schoolmis

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(รวมโรงเรียนขยายโอกาส) และ สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษใหทำการรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน
ผ่านการบันทึกผลการเรียนตั้งแต่ปี การศึกษา 2557-2566 เพื่อจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบschoolmis และจัดทำระบบสารสนเทศทางผลการเรียนและเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการออกเอกสารทางการเรียน และเชื่อมข้อมูลกับบัตรประชาชนแบบ SmartCard ดังนั้นในทุกปีการศึกษาโรงเรียนและเขตพื้นที่จะต้องมีการจัดการผลการเรียนทุกปีการศึกษา โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ลิงก์เว็บไซต์เข้าระบบสำหรับโรงเรียน เข้าได้ที่นี่ครับ ** ลิงก์ schoolmis  สำหรับโรงเรียน ปี 2566 : https://a6702.obec.expert/authen/login Update Link แล้ว!

ลิงก์เว็บไซต์เข้าระบบสำหรับเขตพื้นที่ เข้าได้ที่นี่ครับ ** ลิงก์ schoolmis  สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566 : admin134ssl.obec.expert Update Link แล้ว!

advertisement

ในกรณีที่คุณครูต้องการจัดทำข้อมูลต่างๆในระบบ เช่น พิมพ์ ปพ.3 พิมพ์ ปพ.1 สามารถดำเนินการได้ที่ลิงก์นี้ครับ >> https://a6702.obec.expert/authen/login Update Link แล้ว!

advertisement

เรื่องราวที่น่าอ่าน : DMC65 DMC 2565 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้นปีการศึกษา 2566

ขอบคุณที่มาจาก : โปรแกรมschoolmis โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน โดย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน >> https://a6702.obec.expert/authen/login