Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

SUPER POLL เผยปัญหาการศึกษา เป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องการให้ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เร่งแก้ไข

Advertisement

นายนพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน
สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจ เรื่อง โพล ปรับ ครม.
ความเชื่อมั่นและความกังวลของสาธารณชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ
61.1 ระบุทราบข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด ที่น่าสนใจคือ
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.2 ระบุ
เชื่อมั่นต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตั้งใจทำงานภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชาค่อนข้างมาก-มากที่สุด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ
ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.4 กังวลว่า กลุ่มข้าราชการประจำ หลังปรับ
คณะรัฐมนตรีแล้ว จะใส่เกียร์ว่างรอวันเลือกตั้งที่จะมาถึง

ที่น่าพิจารณาคือ ปัญหาสำคัญที่ต้องการให้ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่
เร่งแก้ไข พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 67.5 ระบุ ปัญหาการศึกษา ได้แก่
ปฏิรูปการศึกษา นำค่านิยม 12 ประการมาใช้จริงจัง รองลงมาคือร้อยละ 61.3
ระบุปัญหาการเกษตร ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน
ลดต้นทุนทางการเกษตร

นอกจากนี้ ร้อยละ 35.8 ระบุปัญหาการสื่อสารความเข้าใจกับประชาชน ได้แก่
ทำเรื่องยากๆ ให้เข้าใจง่าย ร้อยละ 33.5 ระบุปัญหาวัดพระธรรมกาย ร้อยละ
32.6 ระบุปัญหาในโลกโซเชียลออนไลน์ ได้แก่ การก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์
และใช้โลกออนไลน์ให้เกิดพลังทางสังคมที่ดี ร้อยละ 30.4
ระบุปัญหาด้านอุตสาหกรรม ได้แก่
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้คนไทยทั้งประเทศได้ประโยชน์แท้จริง และ ร้อยละ
30.2 ระบุปัญหาการใช้เทคโนโลยี ได้แก่
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า
ถึงแม้ว่าผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นความเชื่อมั่นของประชาชนส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ที่พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ทั้งๆ ที่บางคนไม่ทราบข่าวการปรับ ครม. ก็ตาม
แต่ในปีหน้านี้อาจมี“ปรากฏการณ์อนาคต” (Alternative Scenario)
ที่จะเกิดขึ้นได้โดยประชาชนส่วนใหญ่กังวลคือปรากฏการณ์เกียร์ว่างของข้าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลแต่รอวันเลือกตั้งที่จะมาถึง
ซึ่งแตกต่างไปจากช่วงแรกๆ ในห้วงเวลาของการเข้ามาของ คสช. และ รัฐบาล
ดังนั้น มาตรการเข้มและยุทธศาสตร์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ความเชื่อมั่นและการสนับสนุนของสาธารณชนต่อรัฐบาลและ คสช.
จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อทำให้บ้านเมืองและยุทธศาสตร์ชาติได้รับการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)
ทำการสำรวจกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,230 ตัวอย่าง
ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 18 – 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์ RYT9.COM

You might also like