หน้าแรก แท็ก กคศ

แท็ก: กคศ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

0
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ดังนี้ หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายสมพงษ์...

หากคุณครูต้องการ เก็บผลงาน ว.17 ควบคู่ กับ PA ต้องเตรียมเก็บเอกสารอะไรบ้าง

0
อ่านที่นี่..หากคุณครูต้องการ เก็บผลงาน ว.17 ควบคู่ กับ PA ต้องเตรียมเก็บเอกสารอะไรบ้าง สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี บทความเกี่ยวกับการทำ วิทยฐานะ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทาง ก.ค.ศ. ได้ประกาศแนวทางการทำผลงานวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ หรือที่ทุกท่านเรียนกันว่า วิทยฐานะ ว.PA ซึ่งจะได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564...

ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษา

0
  ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2564 โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. ดังข้อความต่อไปนี้ สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

เมื่อ ว.PA จะประกาศใช้ พ.ค.2564 จะทำให้ผู้ที่เกิดสิทธิ์ ว.17, ว.21 มาก่อน เสียสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร

0
เมื่อ ว.PA จะประกาศใช้ พ.ค.2564 จะทำให้ผู้ที่เกิดสิทธิ์ ว.17, ว.21 มาก่อน เสียสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร ตามมติที่ประชุม ก.ค.ศ. เมื่อ 25 มกราคม 2564 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) ใหม่ ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ ได้แจ้งว่า...

วิธีการคำนวณอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด

0
วิธีการคำนวณอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จากผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้            1....

เช็กด่วน คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อใช้ลดเวลาวิทยฐานะตาม ว.4

0
สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี วิธีการสืบค้น และพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ ที่ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อใช้ลดเวลาการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามว.4  มาฝากคุณครูทุกท่าน ที่กำลังสงสัยว่าคุณวุฒิของคุณครูตรงกับประกาศรับรองของ ก.ค.ศ.และ สอดคล้องกับวิชาเอกหรือไม่  ไปดู วิธีการสืบค้น และพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ ที่ก.ค.ศ.รับรอง กันเลยค่ะ 1.เข้าเว็บไซต์ http://qualification60.otepc.go.th/login.php  2.จากนั้นเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านเป็น guest 3.พิมพ์ค้นหาคุณวุฒิที่ต้องการ และกดที่แว่นขยาย 4.จะปรากฏ คุณวุฒิที่คุณครูทำการค้นหา ให้คุณครู...

การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

0
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบางรายขอลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเหตุประการอื่น นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี แก่ทางราชการ จึงยกเลิกประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมอบหมายผู้แทนสำนักงาน...

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

0
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 7 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน...

ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556

0
ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556 ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. “กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว 13/2556 สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความคืบหน้า เกี่ยวกับการพิจารณาคําขอทบทวนคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาแจ้งให้ทุกท่าน ได้รับทราบ ตามที่ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563...

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ที่ประชุมได้ขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ลดระยะเวลาการประเมินวิทยฐานะ เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลา 5 ปี นานเกินไป

0
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ที่ประชุมได้ขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ลดระยะเวลาการประเมินวิทยฐานะ เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลา 5 ปี นานเกินไป รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (ห้องประชุม 1 ชั้น 7) สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเชิญผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่เมือง...

MOST POPULAR