Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

กระทรวงศึกษาธิการ

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน…

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน จากการประชุม เครือข่ายองค์กรครู

อ่านที่นี่.. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาฯ…

อ่านที่นี่.. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาฯ ตัดโอนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับข้าราชการครู สพฐ.ไปเป็นของ กศน.

“รมว.ศธ.” หารือ “รมว.อว.”วางแผนผลิตครู เป็นแม่พิมพ์ สอนเด็กตรงตามตลาดต้องการ

"รมว.ศธ." หารือ "รมว.อว."วางแผนผลิตครู เป็นแม่พิมพ์ สอนเด็กตรงตามตลาดต้องการ

ศธ. รับลูก ครม. ปลูกฝังวินัย การรักษาสิ่งแวดล้อมและเข้มงวดเรื่องการดูแลขยะ

ศธ. รับลูก ครม. ปลูกฝังวินัย การรักษาสิ่งแวดล้อมและเข้มงวดเรื่องการดูแลขยะ

Advertisement