หน้าแรก แท็ก การประกวด

แท็ก: การประกวด

สพฐ. ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที  ชิงรางวัลรวมกว่า  100,000 บาท  ส่งผลงาน 1-14 สิงหาคม ...

0
สพฐ. ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที  ชิงรางวัลรวมกว่า  100,000 บาท ส่งผลงาน 1-14 สิงหาคม  นี้ สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วย สพฐ. ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที  ชิงรางวัลรวมกว่า  100,000 บาท  ส่งผลงานช่วงวันที่  1-14...

สพฐ.ขอเชิญ เด็กและเยาวชน ร่วมส่งผลงาน ใน การประกวดผลงาน  เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

0
สพฐ.ขอเชิญ เด็กและเยาวชน ร่วมส่งผลงาน ใน การประกวดผลงาน  เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 สพฐ. ขอเชิญชวน เด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถด้านการวาดและการเขียน ร่วมสร้างสรรค์ภาพปกหนังสือ ชื่อหนังสือ และผลงานเขียน ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดการประกวด คือ 1.ภาพปกและตั้งชื่อหนังสือ วันเด็กแห่งชาติ  ปี 2564 2.ผลงานในรูปแบบ  นิทาน  การ์ตูนช่อง  เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์  ความยาว...

เชิญชวน สถานศึกษา หรือ ผู้ปกครอง  ส่ง คลิปวีดีโอ กิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ส่งได้ถึง...

0
เชิญชวน สถานศึกษา หรือ ผู้ปกครอง  ส่ง คลิปวีดีโอ กิจกรรม "รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด" ส่งได้ถึง 31 ก.ค.63 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 1. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. กระทรวงศึกษาธิการ 3. กระทรวงวัฒนธรรม 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5. สมาคมรักแม่ 6. สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเยาวชนในกลุ่มเจนอัลฟ่า ช่วงอายุไม่เกิน 11 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาหรือบุพการีผู้เป็นเสมือนแม่...

คุรุสภา ประกาศผลการประกวด ภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ ครูดี..ที่รัก ในรอบตัดสิน

0
คุรุสภา ประกาศผล การประกวด ภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ  ครูดี..ที่รัก  สวัสดีครับ  ครูอัพตเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  โดยทาง คุรุสภา ประกาศผล การประกวด ภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก”  รายละเอียดดังนี้ครับ    ...

MOST POPULAR