หน้าแรก แท็ก การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

แท็ก: การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4

นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบ 2564

0
นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบ 2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่องขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 วรรค 2 กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้ายโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...

สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินภายนอก จำนวนมาก บัดนี้ถึง 15 ต.ค.63

0
สมศ.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้ประเมินภายนอก จำนวนมาก บัดนี้ถึง 15 ต.ค.63 สมศ. รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกจำนวนมาก เพื่อขึ้นทะเบียนให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ดังนี้ 1. ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย จำนวน 150 คน (ต้องการผู้สมัครที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน ฉะเชิงเทรา ตาก สระแก้ว อุทัยธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู กระบี่ ระนอง พังงา...

แจ้งการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

0
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง แจ้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้แจ้งหยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019COVID19 และจะปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพใหม่ที่เป็นธรรมแก่สถานศึกษา โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และจะเริ่มระบบการประเมินที่ปรับปรุงใหม่เมื่อเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ตุลาคม2563)เป็นต้นไป ในการนี้ เพื่อให้สถานศึกษาทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและทิศทางนการประเมินคุณภาพภายนอกที่ปรับปรุงใหม่...

ผอ.สทศ. กล่าวถึง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563

0
ผอ.สทศ. กล่าวถึง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 สวัสดีครับ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ ด้วยวันนี้ (4 พ.ค.63) ผอ.สทศ. กล่าวถึง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 โดยโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ผอ.สทศ. สพฐ.ศธ.  ระบุเนื้อหาดังนี้.. บางข้อคำถามจากสถานศึกษา...Q&A “สถานการณ์ในช่วง COVID-19 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2563 จะมีหรือไม่...

เปิด  5  ขั้นตอน  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ของ สมศ. เข้าใจง่ายด้วยคลิปวีดีโอ  infographic  

0
เปิด  5  ขั้นตอน  การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ของ สมศ. เข้าใจง่ายด้วยคลิปวีดีโอ  infographic  

เช็กด่วน !! สมศ. ประกาศ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

0
เช็กด่วน !! สมศ. ประกาศ แนวทาง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

หลักเกณฑ์ การพิจารณาผล การประเมินคุณภาพภายนอก อ่านได้ที่นี่!!

0
หลักเกณฑ์ การพิจารณาผล การประเมินคุณภาพภายนอก อ่านได้ที่นี่!!

จุดเปลี่ยน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 มีอะไรบ้าง

0
จุดเปลี่ยน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 มีอะไรบ้าง

MOST POPULAR