หน้าแรก แท็ก การประเมินภายนอก สมศ.

แท็ก: การประเมินภายนอก สมศ.

ชงรายชื่อบอร์ดสมศ.ให้ “ตรีนุช” แล้ว ขณะที่สถานศึกษา ก็เริ่มขอ ประเมินออนไลน์

0
ชงรายชื่อบอร์ดสมศ.ให้ "ตรีนุช" แล้ว ขณะที่สถานศึกษาก็เริ่มขอประเมินออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 เมย. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบการประเมินผลจากการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือ SAR และสมศ.ได้ต้องเป้าหมายที่จะประเมินสถานศึกษาที่ครบ 5 ปี ที่จะต้องประเมินภายนอกในระยะแรก จำนวน 17,000 แห่งนั้น ซึ่งที่ผ่านมามีสถานศึกษาส่งข้อมูลให้...

สมศ ประกาศรายชื่อ ผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ2564

0
สมศ ประกาศรายชื่อ ผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ2564 สมศ ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๖๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง รับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา...

รายชื่อสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ปีงบประมาณ 2564

0
รายชื่อสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ที่ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ ปีงบประมาณ 2564 สมศ ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๓๐ /๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVD - 19 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ วรรคสอง กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่ การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน...

สมศ ประกาศ รายชื่อ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เข้ารับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564

0
สมศ ประกาศ รายชื่อ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่เข้ารับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2564 สมศ ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๒๗/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๔ ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา...

10 คำตอบ จาก สมศ. แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

0
10 คำตอบ จาก สมศ. แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 มาฝากทุกท่านครับ ซึ่งเป็นการรวมคำถามที่หลายท่านเกิดความสงสัยและได้ถามกันเข้ามา วันนี้ทาง สมศ. มีคำตอบในหลายประเด็นที่คุณครูหลายๆท่านสงสัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สมศ.มีคำตอบ! หลากหลายคำถามที่ทุกท่านถามเข้ามาวันนี้ สมศ. มี Q&A แนวทางการประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 แนวทางการประเมินภายนอก...

MOST POPULAR