Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

การปรับปรุงวิทยฐานะครู

ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560

ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560 ความคืบหน้าล่าสุด การทบทวนหลักเกณฑ์ ประเมินวิทยฐานะครู ว21/2560

ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ…

ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดและแบบรายงานต่างๆ ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา