หน้าแรก แท็ก การย้ายครู

แท็ก: การย้ายครู

ประกาศ ตำแหน่งว่าง ความต้องการวิชาเอก ข้อมูลการย้ายข้าราชการครู สพป.จันทบุรี เขต 1

0
ประกาศ ตำแหน่งว่าง ความต้องการวิชาเอก ข้อมูลการย้ายข้าราชการครู สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศ ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายครู สพฐ. ปี 2564 ข้อมูลอัตราว่าง ตำแหน่งว่าง สำหรับย้าย ข้าราชการครู 2564 สพป.จันทบุรี เขต 1 สวัสดีค่ะ ทุกท่านสืบเนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดปฏิทินการย้ายครู ปี...

ประกาศ ตำแหน่งว่าง ความต้องการวิชาเอก ข้อมูลการย้ายข้าราชการครู สพป.สงขลา เขต 3

0
ประกาศ ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายครู สพฐ. ปี 2564 ข้อมูลอัตราว่าง ตำแหน่งว่าง สำหรับย้าย ข้าราชการครู 2564 สพป.สงขลา เขต 3 สวัสดีค่ะ ทุกท่านสืบเนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดปฏิทินการย้ายครู ปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ยื่อนคำร้องขอย้ายได้ ระหว่างวันที่ 8-28 มกราคม...

ประกาศ ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายครู สพฐ. ปี 2564

0
ประกาศ ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายครู สพฐ. ปี 2564 ข้อมูลอัตราว่าง ตำแหน่งว่าง สำหรับย้าย ข้าราชการครู 2564 สวัสดีค่ะ ทุกท่านสืบเนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดปฏิทินการย้ายครู ปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ยื่อนคำร้องขอย้ายได้ ระหว่างวันที่ 8-28 มกราคม 2564 ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูทุกท่าน ครูอัพเดตจึงขออนุญาตรวบรวมไว้ในลิงก์นี้ค่ะ ถ้าท่านใดมีผลการย้ายคุณครู...

แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)

0
แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563) สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน สําหรับวันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่...

ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด ต้องให้ส่วนกลางดำเนินการ

0
ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด ต้องให้ส่วนกลางดำเนินการ

ประกาศ ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายครู สพฐ. ปี 2563 

0
ประกาศ ตำแหน่งว่าง สำหรับการย้ายครู สพฐ. ปี 2563 ข้อมูลอัตราว่าง ตำแหน่งว่าง สำหรับย้าย ข้าราชการครู 2563

รายละเอียด ตัวชี้วัด ปฏิทิน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

0
รายละเอียด ตัวชี้วัด ปฏิทิน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

คุณครูเขียนย้าย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? (แนบโครงการอย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม)

0
เขียนย้ายครู ..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? เขียนย้ายครู .. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? เอกสารเขียนย้ายครู

คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ในรอบต่อไป

0
คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ในรอบต่อไป

เชิญชวนคุณครูแสดงความเห็น ทบทวนเกณฑ์ การย้ายครู จากมีอายุงาน 4 ปี เป็น 2 ปี เช่นเดิม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาวิธีแก้ไขในวันที่...

0
เชิญชวนคุณครูแสดงความเห็น ทบทวนเกณฑ์ การย้ายครู จากมีอายุงาน 4 ปี เป็น 2 ปี เช่นเดิม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาวิธีแก้ไขในวันที่ 30 ต.ค. 2562

MOST POPULAR