หน้าแรก แท็ก การย้าย

แท็ก: การย้าย

แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563)

0
แนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (ว 6/2563) สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และท่านผู้อ่านทุกท่าน สําหรับวันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่...

เช็กที่นี่! ผลย้ายและการบรรจุแต่งตั้ง ผอ.สพท.-รองผอ.สพท.

0
ที่ ศธ 04009/ว 953 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือ สพฐ. ว 953 ลง 28 ตค 63 บรรจุ ผอ เขต (1671 – 28 ตค 63) บรรจุ รอง เขต (1673 – 28...

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจําปี 2563

0
สถานี ก.ค.ศ. “การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจําปี 2563” สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน สํานักงาน ก.ค.ศ. มีประเด็นเร่งด่วน เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ว 6/2563 มาแจ้งให้ทุกท่าน ได้รับทราบ ในรอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปี พ.ศ. 2563 ที่กําหนด ให้พิจารณาย้ายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่...

ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด ต้องให้ส่วนกลางดำเนินการ

0
ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด“ดูแลการย้ายครู ให้ย้ายข้ามเขตฯภายในจังหวัดได้” ถ้าย้ายข้ามจังหวัด ต้องให้ส่วนกลางดำเนินการ

7 สิ่งที่คุณครูควรทำ เพื่อให้มีโอกาสได้ย้ายโรงเรียน มากขึ้น ( คุณครูเขียนย้ายอย่างไรให้ได้ย้าย )

0
7 สิ่งที่คุณครูควรทำ เพื่อให้มีโอกาสได้ย้ายโรงเรียน มากขึ้น ( คุณครูเขียนย้ายอย่างไรให้ได้ย้าย )

MOST POPULAR