หน้าแรก แท็ก การเขียน

แท็ก: การเขียน

บันได 6 ขั้น แก้ปัญหา”เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้” นวัตกรรมใหม่ที่ได้ผล

0
บันได 6 ขั้น แก้ปัญหา"เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้" นวัตกรรมใหม่ที่ได้ผล          จากสถานการณ์การศึกษาของชาติ ที่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เผยผลสำรวจพบว่า เด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ สพฐ. ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำและส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Lerning : BBL) เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ทางโครงการภาคีพูนพลังครู ดำเนินงานโดยองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาครู จำนวน 23 ภาคี...

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

0
ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

บันได 6 ขั้น แก้ปัญหา”เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้” นวัตกรรมใหม่ที่ได้ผล

0
บันได 6 ขั้น แก้ปัญหา"เด็กอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้" นวัตกรรมใหม่ที่ได้ผล

MOST POPULAR