หน้าแรก แท็ก การเปิดเรียนonsite

แท็ก: การเปิดเรียนonsite

ด่วนที่สุด ! การทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

0
ด่วนที่สุด ! การทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าว จากทาง สพฐ. ทำหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง  การทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาฝากดังนี้ ด้วย  สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่ 13 ส.ค.2563...

การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

0
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบการที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.ไปแล้วนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลายรัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.กำหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษา...

MOST POPULAR