หน้าแรก แท็ก การเปิดเรียนonsite

แท็ก: การเปิดเรียนonsite

การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

0
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือเรื่อง การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบการที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.ไปแล้วนั้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลายรัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.กำหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษา...

MOST POPULAR