Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.ประชุมจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือก ศธจ. รอง ศธจ. ผอ.เขต และ รอง ผอ.เขต

ก.ค.ศ.ประชุมจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือก ศธจ. รอง ศธจ. ผอ.เขต และ รอง ผอ.เขต ก.ค.ศ.ประชุมจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือก ศธจ. รอง ศธจ. ผอ.เขต และ รอง ผอ.เขต

ก.ค.ศ. เตรียมปรับ…

ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ในปี 2564 อาจจะสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

Advertisement

ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ…

ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้าย ผอ.โรงเรียน) ใหม่

การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้อมูล 24 ธ.ค.…

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ข้อมูล 24 ธ.ค. 2562