Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ขอวิทยฐานะครู

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 758 เรื่อง…

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 758 เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 50 ราย