หน้าแรก แท็ก ขั้นเงินเดือน

แท็ก: ขั้นเงินเดือน

การประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือนครู กรณี ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

0
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

MOST POPULAR