Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ข่าวการศึกษา

งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเอกสาร “งบประมาณ  ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ” …

งบประมาณ ด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเอกสาร “งบประมาณ  ฉบับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ”  โดย สำนักงบประมาณ  (หน้า 30 - 31)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6452 การเสนอขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6452 การเสนอขอ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.…

สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา จัดเวที รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน 76 กศจ. ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

ประกาศ สพฐ.มอบหมายผู้แทน สพฐ.ใน 76 กศจ. ทั่วประเทศ โดยยกเลิกประกาศเดิม เมื่อ 10 ตุลาคม 2562

Advertisement

ครม.อนุมัติ 4- 5 พ.ย.นี้ เป็น วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ​ เฉพาะเขต กทม.-นนทบุรี​  แต่ ธนาคาร เปิดทำการ…

ครม.อนุมัติ 4- 5 พ.ย.นี้ เป็น วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ​ เฉพาะเขต กทม.-นนทบุรี​  แต่ ธนาคาร เปิดทำการ ปกติ

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน…

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน จากการประชุม เครือข่ายองค์กรครู

กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้

กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้