หน้าแรก แท็ก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แท็ก: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

0
การปรับปรุง แนวปฏิบัติ การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ ในการบรรจุ และ แต่งตั้ง เป็น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ สถานี ก.ค.ศ.การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒเพื่อประโยษน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิในประเทศ สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรกางการศึกษา รวมถึงผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีประเด็นสำาคัญที่จะสร้างความเข้าใจเกี๋ยวกับแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ราชการครูและบุคลากรกางการศึกษา สหรับคุณวุฒิในประกศ เพื่อเป็นแนวกางในการดำเนินการขอรับรองคุณวุฒิและพือประโยชน์ต่อผู้ส่เร็จการศึกษาจะคุณจุฒิไปใช้ในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้ราชการครูและบุคลากรกางการศึกษาต่อไป  แต่เดิมนั้นการพิจารณารับรองคุณวุฒิในบระเทศของสำนักงน ก.ค.ศ. ดำเนินการตามแนวบฏิบัติตาม 3 31/2560...

ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่...

0
ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง

ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สังกัด  สพฐ.

0
ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สังกัด  สพฐ.

ประกาศผลสอบ ผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

0
ประกาศผลสอบ ผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยินดีด้วยครับ…สพฐ เรียกบรรจุ ข้าราชการพลเรือน(ส่วนกลาง) หลายอัตรา (รายงานตัว 21 มิถุนายน 2562...

0
ยินดีด้วยครับ...สพฐ เรียกบรรจุ ข้าราชการพลเรือน(ส่วนกลาง) หลายอัตรา (รายงานตัว 21 มิถุนายน 2562 )

MOST POPULAR