หน้าแรก แท็ก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แท็ก: คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กพฐ.เห็นชอบร่าง ระดับสมรรถนะดิจิทัล !วัดทักษะดิจิทัลครู

0
กพฐ.เห็นชอบร่างระดับสมรรถนะดิจิทัล  วัดทักษะดิจิทัลครู รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กพฐ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งร่างสมรรถนะดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน สมรรถนะดิจิทัลขั้นกลาง และสมรรถนะดิจิทัลขั้นสูง โดยการที่ครูจะมีสมรรถนะดิจิทัลจะต้องมีความรู้ และเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยี หลักการสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้จะต้องมีทักษะความเข้าใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแพลตฟอร์ม เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงครูจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมด้วย “ทั้งนี้ร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

สพฐ.กำชับ บุคลากร เลี่ยงไปพื้นที่เสี่ยง! งดเที่ยว ผับ-บาร์

0
สพฐ.กำชับบุคลากรเลี่ยงไปพื้นที่เสี่ยง !!! งดเที่ยว ผับ-บาร์ นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศปฏิบัติการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเข้มงวดสูงสุด หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดให้ปฏิบัติการตามมาตรการของ ศบค.ในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ และ บุคลากรของ...

เลขา กพฐ. ยันเสียงแข็ง !!! ไม่ได้ถอดวิชาประวัติศาสตร์

0
เลขา กพฐ. ยันเสียงแข็ง !!! ไม่ได้ถอดวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่ามีการถอดวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมืองที่ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมออกจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า เนื้อหาวิชาดังกล่าวยังอยู่ในหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงอย่างแน่นอน ซึ่งวิชาประวัติศาสตร์จัดเป็นวิชาบังคับกำหนดให้ต้องเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ป.1 – ม.6 โดย ชั้นป.1 – ม.3 มีเวลาเรียน 40...

บอร์ด กพฐ.ห่วง !!! คุณภาพผู้เรียนช่วงโควิด-19 ระบาด

0
บอร์ด กพฐ.ห่วง !!! คุณภาพผู้เรียนช่วงโควิด-19 ระบาด เมื่อวันที่ 15 ม.ค. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นจนทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัด 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง ซึ่งที่ประชุมมีความกังวลเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนหากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลายจนไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ในวันที่...

บอร์ด กพฐ.สั่งยกระดับภาษาอังกฤษ นักเรียน-ครู

0
บอร์ด กพฐ.สั่งยกระดับภาษาอังกฤษ นักเรียน-ครู เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทั่วประเทศ เนื่องจากผลประเมินคะแนนภาษาอังกฤษของประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในลำดับที่ 89 จาก 100 ประเทศ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะต้องเดินหน้ายกระดับภาษาอังกฤษของเด็กไทยอย่างจริงจัง โดยขอให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศสร้างระบบนิเวศในโรงเรียน หรือ Eco...

MOST POPULAR