Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

คณิตศาสตร์

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6…

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 - ป.6

แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 – ม.5 คลิกที่นี่…

แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 - ม.5 ปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่... แผนการสอนก็คืออาวุธของคุณครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพนั่นเองครับ...