Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ครูคืนถิ่น

ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้ เขตพื้นที่ ใช้ อัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ. 2562  ที่เหลือจากการบรรจุ  ครูคืนถิ่น…

ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้ เขตพื้นที่ ใช้ อัตราว่างจากการเกษียณ พ.ศ. 2562  ที่เหลือจากการบรรจุ  ครูคืนถิ่น   สรรหา  และบรรจุแต่งตั้งได้  ตามเกณฑ์ของ  ก.ค.ศ. 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/ว๖๑๑๘… สพฐ. ส่งหนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ให้บรรจุ…

ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/ว๖๑๑๘... สพฐ. ส่งหนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ให้บรรจุ ครูคืนถิ่น ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

รมว.ศธ. เผย ก.ค.ศ. อนุมัติจัดสรร คืนอัตราเกษียณ ฯ 24,319 อัตรา พร้อมบรรจุ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4…

รมว.ศธ. เผย ก.ค.ศ. อนุมัติจัดสรร คืนอัตราเกษียณ ฯ 24,319 อัตรา พร้อมบรรจุ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4 ต.ค.นี้

เสียงสะท้อน จาก ประชาชน “ชะลอบรรจุ ครูคืนถิ่น สัญญาณบ่งบอกรัฐอาจไม่มีเงินจ้างทำงาน”

เสียงสะท้อน จาก ประชาชน "ชะลอบรรจุ ครูคืนถิ่น สัญญาณบ่งบอกรัฐอาจไม่มีเงินจ้างทำงาน"

ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น

ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น ด่วน!! สพฐ.ชะลอ การบรรจุและแต่งตั้ง นักศึกษา โครงการครูคืนถิ่น

ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561 มีเฮ! สพฐ.เตรียมบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 2,392 อัตรา

ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561 มีเฮ! สพฐ.เตรียมบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 2,392 อัตรา ขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561 มีเฮ! สพฐ.เตรียมบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มอีก 2,392 อัตรา

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2562

เช็คด่วน! ร่าง…กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

เช็คด่วน! ร่าง...กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562

สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียน บรรจุครูผู้ช่วย โครงการครูคืนถิ่น ปี 2562 จำนวน 5,253 อัตรา

สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียน บรรจุครูผู้ช่วย โครงการครูคืนถิ่น ปี 2562 จำนวน 5,253 อัตรา สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียน บรรจุครูผู้ช่วย โครงการครูคืนถิ่น ปี 2562 จำนวน 5,253 อัตรา