หน้าแรก แท็ก ครูผู้ช่วย

แท็ก: ครูผู้ช่วย

การคัดเลือกเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)สังกัด สพฐ. ปี 2564

0
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1887 , 1888 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๖ ๑๘๘๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ...

คู่มือ กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2564 สังกัด สพฐ.

0
คู่มือ กำหนดการ สอบครูผู้ช่วย ปี 2564 สังกัด สพฐ. ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นั้น เพื่อให้การดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย...

กศน. เรียนบรรจุ ครูผู้ช่วย 28 ตำแหน่ง รายงานตัว 1 เมษายน 2564 นี้

0
กศน. เรียนบรรจุ ครูผู้ช่วย 28 ตำแหน่ง รายงานตัว 1 เมษายน 2564 นี้ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๕๔๓๘ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลุากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ ๒ เรียน หัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา (ขึ้นตรง) สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ...

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

0
กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 เรื่อง. การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564 เรียน  ศึกษาธิการทุกจังหวัด ตามหนังสือตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุปข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในภาพรวมของจังหวัด และจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564...

อาชีวะ พร้อมสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย 21 ก.พ.64 นี้

0
อาชีวะพร้อมสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย 21 ก.พ.นี้ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป) และการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)...

สพฐ. กำหนดปฎิทินสรรหาบุคลากร ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ ประจำปี 2564

0
สพฐ. กำหนดปฎิทินสรรหาบุคลากร ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆ ประจำปี 2564 สวัสดีค่ะ สำหรับว่าที่ครูผู้ช่วยทุกท่าน วันนี้ สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการสรรหา บุคลากร สังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะ ครูผู้ช่วย ที่ทุกคนรอคอย  เตรียมอ่านหนังสือรอเลยจ้า... 1.ปฏิทินการสรรหา คัดเลือกตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่...

คู่มือ หลักเกณฑ์ สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ปี 2564 ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดฟรี คู่มือ สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ปี 2564  ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชกาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่...

ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากการเกษียณอายุราชการ 1,650 ตำแหน่ง

0
ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากการเกษียณอายุราชการ 1,650 ตำแหน่ง เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น ความแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้ ๑. ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม...

สพฐ.พร้อมสอบครูผู้ช่วย  หลังสมุทรสาครปลดล็อค

0
สพฐ.พร้อมสอบครูผู้ช่วย  หลังสมุทรสาครปลดล็อค นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมที่จะจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ(ว.16) สังกัด สพฐ. ปี 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นทำให้ต้องเลื่อนการสอบไปอย่างไม่มีกำหนด นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศการสอบแข่งขันดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้ที่เตรียมความพร้อมจะลงสมัครสอบไม่ต้องกังวล เราไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปล่อยละเลย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้ยังไม่ดีขึ้น...

หลักเกณฑ์การขอใช้บัญชี ครูผู้ช่วย จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น

0
  สถานีก.ค.ศ. หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สวัสดี ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงานก.ค.ศ. มีประเด็นสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เราเรียกกันว่าการขอใช้บัญชีที่ได้ประกาศใช้ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.6/ ว 22 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยเหตุที่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ข้อ 12 กำหนดให้การใช้บัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนั้นจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้การดำเนินการขอใช้บัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคล่องตัวโดยมีสาระสำคัญดังนี้ การดำเนินการผู้ขอใช้บัญชี 1.กำหนดคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกและจำนวนตำแหน่งว่างที่จะขอใช้บัญชีและขอใช้บัญชีตามลำดับ 2. กศจ. หรือ...

MOST POPULAR