หน้าแรก แท็ก ครูเกษียณ 2564

แท็ก: ครูเกษียณ 2564

การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

0
การชะลอการสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๗๘๙๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากมีสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ (อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ต้องเป็นสถานศึกษาที่มี นักเรียนตั้งแต่ ๕o คนขึ้นไปและ ผศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่...

สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0
  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังภาพเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดได้จากลิงก์ด้านล่างค่ะ หนังสือสำรวจเกษียณสพท.64 แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อสำหรับสพท. ครูอัพเดตดอทคอม...

MOST POPULAR