หน้าแรก แท็ก ครู

แท็ก: ครู

คุรุสภา เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 50 คน

0
คุรุสภาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 50 คน ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา   รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ สมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคุรุสภา กับ National Institute for School Teachers and Staff Development...

สรุปย่อ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และ มาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

0
สรุปย่อ ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สวัสดีครับ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีประเด็นที่หลายท่านให้ความสนใจ และได้สอบถามเข้ามาทางแฟนเพจครูอัพเดตดอทคอมเกี่ยวกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น ซึ่ง...

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู วิธีการต่อ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใน KSP Self Service อย่างละเอียด

0
สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับคุณครูมาฝากเช่นเคยค่ะ ซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการ ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ การต่อใบประกอบวิชาชีพครูนั่นเองค่ะ ไปดูขั้นตอนการ ต่อใบประกอบ วิชาชีพครูกันเลยนะคะ 1.คุณครูเข้าไปที่เว็บไซต์ KSP Self Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากันเลยค่ะ https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วจะปรากฏหน้าต่างระบบ KSP Self Service  สำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพดังภาพค่ะ จากนั้นคลิกที่ สมัครสมาชิกใหม่ค่ะ จากนั้นเลือกที่ ยอมรับเงื่อนไข และ กดตกลงค่ะ   จะปรากฏหน้าต่างสำหรับสมัครสมาชิกดังภาพ...

ด่วน อนุมัติกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู ให้กู้คนละ 500,000บาท

0
ด่วน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและมีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 458,650,000 บาท ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังอนุมัติ ต่อจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืมของผู้มีคุณสมบัติ ในแต่ละส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้แสดงเจตจำนงไว้กับหน่วยงานต้นสังกัดได้กู้ยืมตาม หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สิน ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 1.1 เป็นหนี้เงินกู้ ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายอยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้...

แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

0
  แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดังภาพเอกสาร   ดาวน์โหลดไฟล์ ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.

คุรุสภา ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นขอรับบริการด้าน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แทนการส่งทางไปรษณีย์ 

0
คุรุสภา ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นขอรับบริการด้าน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แทนการส่งทางไปรษณีย์  สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง คุรุสภา มาฝากคุณครูทุกท่านครับ  ด้วย คุรุสภา ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นขอรับบริการด้าน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th  ดังรายละเอียดล่างนี้ ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์...

7 เคล็ดไม่ลับ !!  ผอ. ใช้ใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ครู  ที่ทำให้ครูเครียดน้อยลง

0
7 เคล็ดไม่ลับ !!  ผอ. ใช้ใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ครู  ที่ทำให้ครูเครียดน้อยลง

  รวม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  ที่แปลว่า  ครู หรือ ผู้สอน  เหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

0
รวม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  ที่แปลว่า  ครู หรือ ผู้สอน  เหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

0
อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

MOST POPULAR