Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ครู

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน…

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน จากการประชุม เครือข่ายองค์กรครู

การประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือนครู กรณี ลาไปศึกษา ฝึกอบรม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

10 สาเหตุที่เด็กไม่อยากไปโรงเรียน

คุณแม่ทุกท่านที่ผ่านช่วงเวลาการส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกมาแล้ว ต่างรู้กันดีว่า ช่วงนั้นช่างเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กจริงๆ (และสำหรับเราเช่นกัน) เป็นการฝึกการพรากจากแม่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเด็กส่วนใหญ่ร้องไห้ โยเย…