Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ครู

7 เคล็ดไม่ลับ !!  ผอ. ใช้ใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ครู  ที่ทำให้ครูเครียดน้อยลง

7 เคล็ดไม่ลับ !!  ผอ. ใช้ใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ครู  ที่ทำให้ครูเครียดน้อยลง

  รวม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  ที่แปลว่า  ครู หรือ ผู้สอน  เหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

รวม คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  ที่แปลว่า  ครู หรือ ผู้สอน  เหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา…

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3 ช่องทาง (ออนไลน์-ศธจ.-ไปรษณีย์) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62…

คุรุสภากำหนดให้ยื่นคำขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3 ช่องทาง (ออนไลน์-ศธจ.-ไปรษณีย์) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน…

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน จากการประชุม เครือข่ายองค์กรครู

Advertisement

การประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือนครู กรณี ลาไปศึกษา ฝึกอบรม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

10 สาเหตุที่เด็กไม่อยากไปโรงเรียน

คุณแม่ทุกท่านที่ผ่านช่วงเวลาการส่งลูกไปโรงเรียนวันแรกมาแล้ว ต่างรู้กันดีว่า ช่วงนั้นช่างเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กจริงๆ (และสำหรับเราเช่นกัน) เป็นการฝึกการพรากจากแม่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเด็กส่วนใหญ่ร้องไห้ โยเย…