Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

คัดเลือกผอ.รร

เตรียมใช้ “หนี้สิน”เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติ คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีหนี้ไม่เกิน50%…

เตรียมใช้ "หนี้สิน"เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติ คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีหนี้ไม่เกิน50% ของเงินเดือน ชี้ปัญหาหนี้ สะท้อนว่าบริหารจัดการตัวเอง ได้ดีแค่ไหน ก่อนไปบริหารจัดการโรงเรียน