หน้าแรก แท็ก คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา

แท็ก: คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา

คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

0
คุณครูดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือการจัดการขยะในสถานศึกษา โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามจัดการปัญหา "ขยะ" เป็นสาเหตุหนึ่งในการสร้างมลภาวะ หลายประเทศออกมาประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กับสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง  ณ จุดกำเนิด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีวิถีปลอดขยะ(Zero Waste Society) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในสถานศึษา โดยจัดโครงกรโรงรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero...

MOST POPULAR