หน้าแรก แท็ก คู่มือหลักสูตรอาเซียน

แท็ก: คู่มือหลักสูตรอาเซียน

คู่มือหลักสูตรอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook

0
รู้หรือไม่ว่าสำนักเลขาธิการอาเซียน สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ASEAN – US Technical Assistance (USAID) และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดทำเอกสารต้นฉบับคู่มือ หลักสูตรอาเซียนขึ้นมาและได้แปลเป็นภาษาไทยและเผยแพร่แล้ว

MOST POPULAR