Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

จ้างทำผลงาน

การจ้างทำผลงานทางวิชาการ การรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ…

การจ้างทำผลงานทางวิชาการ การรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ และการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง