หน้าแรก แท็ก ดาวน์โหลดสื่อการสอน

แท็ก: ดาวน์โหลดสื่อการสอน

 เอกสาร สื่อการสอน คู่มือพี่สอนน้อง  ช่วยพ่อแม่หยุดเหล้า  เราจะหยุดโควิด-19  ดาวน์โหลดฟรี !!

0
 เอกสาร สื่อการสอน คู่มือพี่สอนน้อง  ช่วยพ่อแม่หยุดเหล้า  เราจะหยุดโควิด-19  ดาวน์โหลดฟรี !! สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจ  มาฝากเช่นเคยครับ  ในครั้งนี้เป็นเอกสารที่แจกให้ดาวน์โหลดฟรี จากเพจ ครูดีไม่มีอบายมุข  คือ  เอกสาร คู่มือพี่สอนน้อง  ช่วยพ่อแม่หยุดเหล้า  เราจะหยุดโควิด-19 โดยเป็นการนำเสนอเนื้อหา  ที่มีลักษณะเป็นบทสนทนา  และมีภาพประกอบที่เป็นลักษณะของภาพวาด  ที่มีสีสรรสวยงาม ครับ โดยกิจกรรมต่่างๆ ในคู่มือ  นักเรียนรุ่นพี่ สามารถพานักเรียนรุ่นน้องปฏิบัติเลย  เป็นการทำความดีร่วมกัน ...

ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน หน้ากากสัตว์ มีมากกว่า 10 แบบ ประยุกต์ใช้กับหลากหลายวิชาได้

0
ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอน หน้ากากสัตว์ มีมากกว่า 10 แบบ ประยุกต์ใช้กับหลากหลายวิชาได้

แบบทดสอบ ข้อสอบ ระดับประถมศึกษา บนแอป ห้ามพลาดครับ!

0
แบบทดสอบ ข้อสอบ ระดับประถมศึกษา บนแอป ห้ามพลาดครับ!

หน้าที่คุณครู ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์...

0
ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับ สพฐ. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดาวน์โหลดที่นี่

สพฐ.แจกให้ดาวน์โหลด ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา เรื่อง…รู้รับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดาวน์โหลดที่นี่

0
สพฐ.แจกให้ดาวน์โหลด ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา เรื่อง...รู้รับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดาวน์โหลดที่นี่

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด การทำข้อสอบ แนว PISA ชั้น ป.1 – ม.3 ...

0
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกหัด การทำข้อสอบ แนว PISA ชั้น ป.1 - ม.3

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 – ป.6...

0
แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.6 ประกอบด้วย แบบฝึกคิดเลขเร็ว และแบบฝึกคิดคำนวณ ป.1 - ป.6

รวมข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 รายวิชา ข้อสอบ ดาวน์โหลดฟรี

0
รวมข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 รายวิชา ประกอบด้วย 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5..สุขศึกษาและพลศึกษา 6.ศิลปะ 7.การงานอาชีพฯ 8.ภาษาอังกฤษ 9.ประวัติศาสตร์ 10.อาเซียนศึกษา

MOST POPULAR