หน้าแรก แท็ก ดาวน์โหลดแผน

แท็ก: ดาวน์โหลดแผน

แผนการสอนสุขศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..ปรับปรุงลิ้งก์

0
แผนการสอนสุขศึกษา ป.1-ม.6 ปรับปรุงใหม่ คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 – ม.6 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 - ม.6 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนประวัติศาสตร์ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอน Active learning ป.5 ดาวน์โหลดที่นี่..

0
แผนการสอน Active learning ป.5 ใหม่ล่าสุด เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครู สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนสังคมศึกษา ป.1-ม.6 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่..คุณครูสามารถนำแผนการสอนนี้ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 ดาวน์โหลดที่นี่..

0
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดที่นี่.. คุณครูสามารถนำแผนการสอนภาษาอังกฤษ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่..

0
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ดาวน์โหลดที่นี่.. คุณครูสามารถนำแผนการสอนภาษาอังกฤษ ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอนภาษาไทย ป.1 – ม.6 คลิกที่นี่..

0
แผนการสอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คุณครูสามารถนำแผนการสอนภาษาไทย ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ครับ

แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 – ม.5 คลิกที่นี่…

0
แผนการสอน คณิตศาสตร์ ป.1 - ม.5 ปรับปรุงล่าสุด คลิกที่นี่... แผนการสอนก็คืออาวุธของคุณครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพนั่นเองครับ...

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา คลิกที่นี่

0
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา คลิกที่นี่

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่…

0
แผนการสอน วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่...

MOST POPULAR